Giáo Dục

Bài soạn lớp 9: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Hướng dẫn soạn bài: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em – Trang 31 sgk ngữ văn 9 tập 1. Tất cả các câu hỏi trong bài học đều được trả lời rành mạch và dễ hiểu. Với cách soạn sau, các em học sinh sẽ nắm tốt nội dung bài học. Ngoài ra, nếu có câu hỏi nào, các em comment phía dưới để thầy cô giải đáp

Câu trả lời:

Tìm hiểu chung tác phẩm

 • Xuất xứ: Trích “Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em, trong Việt Nam và các văn kiện quốc tế về quyền trẻ em”
 • Kiểu văn bản: Văn bản nhật dụng
 • Phương thức biểu đạt: Nghị luận (Chính trị – xã hội)
 • Chủ đề: Quyền con người – cụ thể là quyền trẻ em.

Câu 1: Văn bản này (gồm 17 mục) được bố cục thành mấy phần? …

Văn bản này (gồm 17 mục) được bố cục thành mấy phần? Phân tích tính hợp lí, chặt chẽ của bố cục văn bản.

Trả lời:

Văn bản được bố cục thành các phần: 

 • Phần 1 (Sự thách thức): Nêu lên những thực tế, những con số về cuộc sống khổ cực trên nhiều mặt, về tình trạng bị rơi vào hiểm họa của nhiều trẻ em trên thế giới hiện nay. 
 • Phần 2 (Cơ hội): Khẳng định những điều kiện thuận lợi cơ bản để cộng đồng quốc tế có thể đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em. 
 • Phần 3 (Nhiệm vụ): Xác định nhiệm vụ cụ thể mà từng quốc gia và cả cộng đồng quốc tế cần làm vì sự sống còn, phát triển của trẻ em.

=> Ba phần của văn bản này có quan hộ chặt chẽ với nhau. Hai phần trước là cơ sở, căn cứ để rút ra những nội dung ở phần sau.

Bạn đang xem: Bài soạn lớp 9: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Câu 2: Ở phần “sự thách thức”, bản Tuyên bố đã nêu lên thực tế …

Ở phần “sự thách thức”, bản Tuyên bố đã nêu lên thực tế cuộc sống của trẻ em trên thế giới ra sao? Nhận thức, tình cảm của em khi đọc phần này như thế nào?

Trả lời:

Ở phần “sự thách thức”, bản Tuyên bố đã nêu lên thực tế cuộc sống của trẻ em trên thế giới:

 • Nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, của sự phân biệt chủng tộc, sự xâm lược…
 • Chịu đựng những thảm họa của đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, vô gia cư, dịch bệnh,…
 • Nhiều trẻ em bị chết do suy dinh dưỡng và bệnh tật.

Qua đây, em thấy Bản tuyên bố đã nêu lên khá đầy đủ, cụ thể tình trạng bỏ rơi vào hiểm họa và cuộc sống khổ cực về nhiều mặt của trẻ em trên thế giới. Thông qua đó, vấn đề đặt ra là giải quyết ngay những vấn đề bức xúc này. Bởi trẻ em là mầm xanh, là chủ nhân tương lai của đất nước. Vì vậy trẻ em phải được sống trong niềm vui tươi thanh bình, được học, được chơi và được phát triển.

Câu 3: Qua phần “cơ hội”, em thấy việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em …

Qua phần “cơ hội”, em thấy việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong bối cảnh thế giới hiện nay có những điều kiện thuận lợi gì?

Trả lời:

Qua phần “cơ hội”, em thấy việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong bối cảnh thế giới hiện nay có những điều kiện thuận lợi:

 • Liên kết lại, các nước có đủ phương tiện và kiến thức để bảo vệ sinh mệnh của trẻ em.
 • Sự hợp tác và đoàn kết quốc tế đã có khả năng đạt được những kết quả cụ thể trên nhiều lĩnh vực kinh tế, môi trường, ngăn không để cho tử vong và tàn tật lan rộng…vv.

=>Tất cả đó là những điều kiện thuận lợi cơ bản, khả quan và đảm bảo cho công ước thực hiện.

Câu 4: Ở phần “nhiệm vụ”, bản Tuyên bố đã nêu lên khá nhiều điểm …

Ở phần “nhiệm vụ”, bản Tuyên bố đã nêu lên khá nhiều điểm mà từng quốc gia và cả cộng động quốc tế cần phải nỗ lực phối hợp hành động. Hãy phân tích tính chất toàn diện của nội dung phần này.

Trả lời:

Phần “nhiệm vụ” của bản tuyên bố đã nêu lên khá nhiều điểm mà từng quốc gia và cộng đồng quốc tế cần phải nổ lực phối hợp hành động. 

 • Tăng cường sức khoẻ và chế độ dinh dưỡng của trẻ em.
 • Quan tâm, chăm sóc đến trẻ tàn lật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 • Bảo đảm quyền bình đẳng giữa trẻ em trai và em gái.
 • Bảo đảm cho trẻ được học hết bậc phổ thông cơ sở.
 • Bảo đảm tăng trưởng, phát triển kinh tế…
 • Cần có hợp tác quốc tế để thực hiện các nhiệm vụ trên.

Những nội dung này thể hiện tính toàn diện trong việc định hướng hành động. Mỗi một nhiệm vụ tương ứng với một phương diện cần quan tâm, nhằm giúp trẻ em phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.

Câu 5: Qua bản Tuyên bố, em nhận thức như thế nào về tầm quan trọng …

Qua bản Tuyên bố, em nhận thức như thế nào về tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em, về sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề này?

Trả lời:

Qua bản Tuyên bố, em nhận thấy được tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em, sự quan tâm của quốc tế đối với vấn đề này. Đó là:

 • Bảo vệ quyền lợi, chăm lo đến sự phát triển của trẻ em là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng hàng đầu của từng quốc gia và của cộng đồng quốc tế. Đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến tương lai của một đất nước, toàn nhân loại.
 • Qua những chủ trương, chính sách, qua những hành động cụ thể đối với việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em mà ta nhận ra trình độ văn minh của một xã hội.
 • Vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em đang được cộng đồng quốc tế dành cho sự quan tâm thích đáng với các chủ trương, nhiệm vụ đề ra có tính cụ thể, toàn diện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button