Giáo Dục

Bài soạn siêu ngắn: Bản tin – Ngữ văn lớp 11

Bài soạn siêu ngắn: Bản tin – trang 160 sgk ngữ văn lớp 11 tập 1. Tất cả các câu hỏi trong bài học đều được soạn ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy đủ ý.

Câu trả lời:

  • Giải thích nguyên nhân, kết quả của các sự kiện

Câu 1: Lựa chọn những sự kiện có thể viết thành bản tin: A- Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của tỉnh (thành phố) vừa kết thúc thắng lợi/ B- Toàn trường đang khẩn trương chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng….

Trả lời:

Các sự kiện có thể viết bản tin là A, B, D, E

Câu 2: Trên báo còn có các thể loại: quảng cáo, phóng sự điều tra. Hai thể loại này, có gì giống và khác với bản tin? 

Trả lời:

  • Giống nhau: đều cung cấp tin tức cho cộng đồng.
  • Khác nhau:
    • Bản tin chỉ đơn thuần là dùng để thông báo tin tức.
    • Quảng cáo ngoài truyền tin còn có mục đích chủ yếu là quảng cáo.
    • Phóng sự điều tra có độ dài gấp nhiều lần so với bản tin nhằm miêu tả sự việc cụ thể, chi tiết; qua đó kèm theo phân tích và bình luận sự kiện.

Bạn đang xem: Bài soạn siêu ngắn: Bản tin – Ngữ văn lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button