Giáo Dục

Bài soạn siêu ngắn: Cảm xúc mùa thu – Ngữ văn lớp 10

Bài soạn siêu ngắn: Cảm xúc mùa thu – trang 145 sgk ngữ văn lớp 10 tập 1. Tất cả các câu hỏi trong bài học đều được soạn ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy đủ ý.

Câu trả lời:

Câu 1: Bài thơ có thể chia làm mấy phần? Vì sao lại chia như vậy? Hãy xác định nội dung của mỗi phần?

Trả lời:

Có thể chia bài thơ thành hai phần

  • Phần 1: ( 4 câu đầu): ảnh mùa thu ảm đạm hiu hắt
  • Phần 2: ( 4 câu sau): cái tình, nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương

Câu 2: Nhận xét về tầm nhìn của nhà thơ trong bốn câu thơ đầu và bốn câu thơ cuối. Vì sao có sự thay đổi ấy?

Trả lời:

Tầm nhìn của nhà thơ:

Bạn đang xem: Bài soạn siêu ngắn: Cảm xúc mùa thu – Ngữ văn lớp 10

  • trong bốn câu đầu: mở rộng, bao quát, nhìn xa xăm
  • trong bốn câu sau: tầm nhìn hẹp hơn, nhìn cái ngay trước mắt

Sư thay đổi tầm nhìn thể hiện tâm trạng buồn bã với hiện thực, cảm thấy lẻ loi.

Câu 3: Xác định mối quan hệ giữa bốn câu thơ đầu và bốn câu thơ cuối. Mối quan hệ của cả bài thơ với nhan đề “Thu hứng”

Trả lời:

  • Mối quan hệ giữa bốn câu thơ đầu và bốn câu thơ cuối: Cảnh thu được miêu tả từ tầm nhìn rộng đến tầm nhìn hẹp, thể hiện quan hệ tuần tự từ cảnh đến tình, tình ẩn trong cảnh.
  • Nhan đề bài thơ: phản ánh nội dung cả bài: cảnh thu và tâm trạng u uất, nỗi buồn man mác của thi nhân.

[Luyện tập] Câu 1: So sánh bản dịch thơ của Nguyễn Công Trứ với phần phiên âm và dịch nghĩa.

Trả lời:

Bản dịch nghĩa của Nguyễn Công Trứ sát nghĩa hơn nhưng có nhiều chỗ chưa được sát nghĩa so với bản phiên âm.

  • Từ “điêu thương” là tính từ => thì được động từ hóa 
  • Chữ “thắm” chưa sát nghĩa, làm âm hưởng thơ trầm xuống.

[Luyện tập] Câu 2: Chữ “lệ” trong câu 5 chỉ nước mắt của nhà thơ hay nước mắt của “khóm cúc”.

Trả lời:

Câu 5 của bài thơ là chỉ nước mắt của nhà thơ vì đây là những tâm sự thầm kín của tác giả về một đất nước đang bị đô hộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button