Giáo Dục

Bài soạn siêu ngắn: Câu nghi vấn – Ngữ văn lớp 8

Bài soạn siêu ngắn: Câu nghi vấn – sgk ngữ văn lớp 8 tập 2. Tất cả các câu hỏi trong bài học đều được soạn ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy đủ ý.

Câu trả lời:

Câu 1: Xác định câu nghi vấn trong những đoạn trích sau. Những đặc điểm hình thức nào cho biết đó là câu nghi vấn?

Trả lời:

a, câu nghi vấn: Chị khất tiền sưu đến mai phải không? (Vì có từ để hỏi, dấu ?)

b, câu nghi vấn: Tại sao con người phải khiêm tốn như thế? (Vì có từ để hỏi, dấu ?)

Bạn đang xem: Bài soạn siêu ngắn: Câu nghi vấn – Ngữ văn lớp 8

c, câu nghi vấn: văn là gì? Chương là gì? (Vì có từ để hỏi, dấu ?)

d, câu nghi vấn: chú mình muốn cùng tớ…đứng trước cửa nhà ta ấy hả? (Vì có từ để hỏi (không, gì, cái gì, hả), có dấu chấm hỏi)

Câu 2: Xét các câu sau và trả lời câu hỏi: Căn cứ vào đâu để xác định những câu trên là câu nghi vấn ? Trong các câu đó…

Trả lời:

 • Căn cứ vào từ nối các vế có quan hệ lựa chọn: hay, hay là, hay tại
 • Không thể thay từ hay bằng từ hoặc vì từ hoặc không tạo ra câu nghi vấn mà chỉ để lựa chọn.

Câu 3: Có thể đặt dấu chấm hỏi ở cuối những câu sau không? Vì sao?

Trả lời:

 • Không đặt dấu chấm hỏi ở cuối các câu vì: từ “không” câu (a) “tại sao” câu (b) và “nào” câu (c) chỉ để khẳng định sự việc, còn “ai” câu (d) là đại từ phiếm chỉ chứ không nhằm đặt nghi vấn.

Câu 4: Phân biệt hình thức và ý nghĩa của hai câu sau: a, Anh có khỏe không? b, Anh đã khỏe không? Xác định…

Trả lời:

Hình thức hai câu là câu nghi vấn nhưng nghĩa khác nhau.

 • Câu (a): hỏi xã giao, không biết người bị hỏi có khỏe không
 • câu (b): người hỏi biết người bị hỏi bị ốm nhưng không biết đã khỏi hay chưa.

Câu trả lời:

 • a, Tôi vẫn khỏe, cảm ơn anh.
 • b, Tôi vẫn chưa khỏi hẳn.

 Đặt câu:

 • Bạn có ăn cơm không?
 • Bạn đã ăn cơm chưa?

Câu 5: Cho biết sự khác nhau về hình thức và ý nghĩa của hai câu sau: a, Bao giờ anh đi hà Nội? b, Anh đi Hà Nội bao giờ?

Trả lời:

Hình thức hai câu đều là câu hỏi, ý nghĩa khác nhau:

 • a: người được hỏi đang chuẩn bị hoặc đã có ý định đi Hà Nội nhưng đi trong tương lai.
 • b: người được hỏi đã đi Hà Nội rồi và người hỏi về thời điểm trong quá khứ.

Câu 6: Cho biết hai câu nghi vấn sau đây là đúng hay sai? Vì sao? a, Chiếc xe này bao nhiêu ki-lô-gam…

Trả lời:

Hai câu nghi vấn này đều sai.

 • Chưa biết bao nhiêu tiền mà đã bảo là rẻ
 • Chưa biết bao nhiêu cân mà đã nói là nặng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button