Giáo Dục

Bài soạn siêu ngắn: Dấu gạch ngang – Ngữ văn lớp 7

Bài soạn siêu ngắn: Dấu gạch ngang – sgk ngữ văn lớp 7 tập 2. Tất cả các câu hỏi trong bài học đều được soạn ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy đủ ý.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Hãy nêu rõ công dụng của dấu gạch ngang trong các câu dưới đây…

Bài làm:

Công dụng dấu gạch ngang ở từng câu:

a) Chú thích, giải thích cho “Mùa xuân của tôi”.

Bạn đang xem: Bài soạn siêu ngắn: Dấu gạch ngang – Ngữ văn lớp 7

b) Chú thích, giải thích cho tính cách của nhân vật anh. 

c) Đánh dấu lời nói trực tiếp.

d) Nối các từ nằm trong liên danh: Hà Nội – Vinh

e) Nối các từ nằm trong liên danh: Thừa Thiên – Huế

Bài tập 2: Hãy nêu rõ công dụng của các dấu gạch nối trong ví dụ dưới đây…

Bài làm:

Tác dụng: nối các tiếng trong từ tên riêng của các thành phố nước ngoài.

Bài tập 3: Đặt câu có dùng dấu gạch ngang: a) Nói về một nhân vật trong vở chèo Quan Âm Thị Kính…

Bài làm:

a) Sùng bà – một con người độc ác, cay nghiệt – đã đổ riệt cho Thị Kính tội mưu sát chồng.

b) Cuộc gặp gỡ những đại diện học sinh cả nước – những học sinh xuất sắc nhất từ các trường – đã thành công tốt đẹp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button