Giáo Dục

Bài soạn siêu ngắn: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ – Ngữ văn lớp 10

Bài soạn siêu ngắn: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ – sgk ngữ văn lớp 10 tập 1. Tất cả các câu hỏi trong bài học đều được soạn ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy đủ ý.

Câu trả lời:

I. Thế nào là hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ?

1. Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi…

Trả lời:

Bạn đang xem: Bài soạn siêu ngắn: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ – Ngữ văn lớp 10

a)

 • Hoạt động giao tiếp diễn ra giữa vua Trần và các vị bô lão (cương vị khác nhau thể hiện qua từ ngữ xưng hô và cách thức giao tiếp)

b)

 • Sự luân phiên lượt lời giữa người nói và người nghe tạo ra tính liên tục cho cuộc giao tiếp.

c) Hoàn cảnh:

 • Địa điểm: Điện Diên Hồng
 • Hoàn cảnh đất nước: Quân Mông Nguyên lăm le bờ cõi, thế giặc mạnh lại đông, vua và các bô lão bàn cách đối phó.

d) Nội dung: Vua Trần thông báo tình hình của giặc ngoại xâm và bàn bạc cùng các bô lão cách để đối phó với quân xâm lược.

e)

 • Mục đích: bàn bạc và đưa ra kế sách để đối phó chống lại quân Mông Cổ.
 • Cuộc giao tiếp đã đạt được mục đích. (Thống nhất là đánh)

2. Anh (chị) vừa học bài Tổng quan văn học Việt Nam. Hãy cho biết:…

Trả lời:

a. Nhân vật giao tiếp gồm:

 • Tác giả của cuốn sách giáo khoa và học sinh.

b. Hoạt động giao tiếp này được tiến hành một cách có tổ chức, có kế hoạch của nhà trường.

c. 

 • Nội dung giao tiếp thuộc lĩnh vực văn học. Đề tài là những nét “Tổng quan văn học Việt Nam”.
 • Nội dung giao tiếp trên gồm 3 vấn đề cơ bản là: các bộ phận, quá trình phát triển của văn học và con người VN qua văn học.

d. Sự giao tiếp nhằm mục đích:

 • Người viết: Trình bày tổng quan văn học Việt Nam
 • Người nghe: tiếp nhận kiến thức từ văn bản.

e.  

 • Phương tiện ngôn ngữ : sử dụng nhiều thuật ngữ
 • Cách thức giao tiếp : văn phong khoa học, cách viết mạch lạc.
 • Kết cấu rõ ràng, lập luận chặt chẽ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button