Giáo Dục

Bài soạn siêu ngắn: Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám năm 1945 – Ngữ văn lớp 11

Bài soạn siêu ngắn: Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám năm 1945 – trang 82 sgk ngữ văn lớp 11 tập 1. Tất cả các câu hỏi trong bài học đều được soạn ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy đủ ý.

Câu trả lời:

Câu 1: Về đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám năm 1945: a. Anh/chị hiểu thế nào về khái niệm “hiện đại hóa” được dùng trong bài học. Những nhân tố nào đã…

Trả lời:

a. Khái niệm: Hiện đại hóa: quá trình làm cho văn học thoát ra khỏi hệ thống thi pháp văn học trung đại và đổi mới theo hình thức của văn học phương Tây, có thể hội nhập với nền văn học hiện đại trên thế giới

  • Các nhân tố: Thực dân pháp biến Việt Nam thành thuộc địa, xuất hiện nhiều đô thị và tầng lớp mới, nhu cầu văn hóa thẩm mỹ thay đổi, xuất hiện chữ Quốc Ngữ, các nghề phục vụ cho văn học phát triển.

b. Văn học phân hóa thành hai bộ phận: phát triển hợp pháp, phát triển bất hợp pháp và nửa hợp pháp

Bạn đang xem: Bài soạn siêu ngắn: Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám năm 1945 – Ngữ văn lớp 11

c. Nguyên nhân: thúc bách của thời đại, thức tỉnh ý thức cá tôi cá nhân, Văn chương đã trở thành nghề kiếm sống, sức sống nội tại của nề văn học dân tộc.

Câu 2: Về thành tựu chủ yếu của văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám năm 1945:a. Những truyền thống tư tưởng lớn nhất, sâu sắc nhất của lịch sử văn học Việt Nam là gì…

Trả lời:

a. Những truyền thống tư tưởng lớn nhất, sâu sắc nhất của lịch sử văn học Việt Nam là chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa nhân đạo.

Văn học có đóng góp mới là của thời đại là tinh thần dân chủ, quan tâm đến những người khốn khổ và đề cao vẻ đẹp tài năng, tâm hồn.b. Thành tựu: Đạt được nhiều thành tựu ở nhiều thể loại như tiểu thuyết, truyện ngăn, phóng sự…

[Luyện tập] Câu 1: Vì sao có thể gọi văn học việt nam 30 năm đầu thế kỉ XX ( từ 1900 đến 1930) là văn học giao thời?

Trả lời:

Vì giai đoạn này có những thay đổi về mặt nội dung, nghệ thuật khá hiện đại, nhưng chưa thoát khỏi hẳn văn học trung đại. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button