Giáo Dục

Bài soạn siêu ngắn: Lập dàn ý bài văn thuyết minh – Ngữ văn lớp 10

Bài soạn siêu ngắn: Lập dàn ý bài văn thuyết minh – trang 169 sgk ngữ văn lớp 10 tập 1. Tất cả các câu hỏi trong bài học đều được soạn ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy đủ ý.

Câu trả lời:

Câu 1: Lập dàn ý cho các bài văn thuyết minh sau: 1. Giới thiệu một tác giả văn học 2. Giới thiệu một tấm giương học tốt 3. Giới thiệu một phong trào của trường ( hoặc của lớp mình) 4. Trình bày một quy trình sản xuất ( hoặc cá bước của một quá trình học tập)

Trả lời:

1.Giới thiệu về tác giả văn hoc

a. Mở bài: giới thiệu tác giả và vị trí của ông trong nền văn học.

Bạn đang xem: Bài soạn siêu ngắn: Lập dàn ý bài văn thuyết minh – Ngữ văn lớp 10

b. Thân bài

 • Một vài nét về cuộc đời của Nguyễn Trãi.
 • Sự nghiệp văn học.
 • Các tác phẩm chính.
 • Giá trị nghệ thuật thơ văn Nguyễn Trãi.

 c. Kết bài: Khẳng định vị trí về tư tưởng cũng như về văn học của Nguyễn Trãi trong lịch sư văn hoá văn học Việt Nam.

2. Giới thiệu một tấm giương học tốt

a. Mở bài: Giới thiệu chung về nhân vật.

b. Thân bài:                                                                              

 • Hoàn cảnh sống như thế nào?
 • Những thành tích nổi bật.
 • Phương pháp học của bạn.

c. Kết bài. Nêu cảm nghĩ, nhận xét của mình về tấm gương học tốt 

3. Giới thiệu một phong trào của trường (lớp) mình

a. Mở bài: Giới thiệu về lớp, trường và các hoạt động nổi bật.

b. Thân bài

 • Động lực của phong trào
 • Diễn biến của phong trào
 • Ý nghĩa của phong trào: với học sinh, với đất nước.

c. Kết bài: 

 • Khẳng định lại về sự tác động của phong trào trong lớp (trường)
 • Những bài học rút ra từ phong trào

4. Trình bày một quy trình sản xuất (hoặc các bước của một quá trình học tập)

a Mở bài: Giới thiệu về việc đọc một tác phẩm tự sự

b. Thân bài

 • Nêu các bước của việc đọc một tác phẩm tự sự
 • Tóm tắt tác phẩm.
 • Tìm ra nội dung và giá trị nghệ thuật

c. Kết bài: Khẳng định lại ý nghĩa và cách thức đọc một tác phẩm tự sự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button