Giáo Dục

Bài soạn siêu ngắn: Phò giá về kinh – Ngữ văn lớp 7

Bài soạn siêu ngắn: Phò giá về kinh – sgk ngữ văn lớp 7 tập 1. Tất cả các câu hỏi trong bài học đều được soạn ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy đủ ý.

Câu trả lời:

Câu 1: Em hãy căn cứ vào lời giới thiệu sơ lược về thể thơ ngũ ngôn tứ tuyệt ở chú thích để nhận dạng thể thơ của bài Tụng giá hoàn kinh sư về số câu, số chữ, cách hiệp vần.

Trả lời:

Thế thơ: ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật : 4 câu, mỗi câu 5 chữ, chữ cuối cùng của các dòng 2, 4 luôn là vần bằng.

Câu 2: Nội dung được thể hiện trong hai câu đầu và hai câu sau của bài thơ khác nhau ở chỗ nào? Hãy nhận xét về cách biểu ý và biểu cảm của bài thơ?

Trả lời:

  • Sự khác nhau: hai câu đầu nói về chiến thắng hào hùng của dân tộc, hai câu sau là lời động viên xây dựng đất nước.
  • Cách biểu ý và biểu cảm của bài thơ: Sử dụng động từ mạnh, giọng điệu đanh thép, biện pháp liệt kê, các câu hầu hết thanh bằng => gợi lên hào khí Đông A và khát vọng hòa bình, bảo vệ đất nước.

Câu 3: Cách biểu ý và biểu cảm của bài Phò giá về kinh và bài Sông núi nước Nam có gì giống nhau?

Trả lời:

Sự giống nhau: đều thể hiện bản lĩnh, khí phách, tinh thần độc lập tự chủ của dân tộc, ý tưởng ngắn gọn, cô đúc. 

Bạn đang xem: Bài soạn siêu ngắn: Phò giá về kinh – Ngữ văn lớp 7

[Luyện tập] Câu 1: Theo em, cách nói giản dị, cô đúc của bài thơ này có tác dụng gì trong việc thế hiện hào khí chiến thắng và khát vọng thái bình của dân tộc ta ở thời đại nhà Trần?

Trả lời:

Tác dụng: Bài thơ như một bản tổng kết ngắn gọn, đanh thép và hào hùng về chiến thắng của quân dân ta, gửi gắm lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khí thế quyết tâm mãnh liệt trong công cuộc chống ngoại xâm và sự trường tồn của dân tộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button