Giáo Dục

Bài soạn siêu ngắn: Trình bày một vấn đề – Ngữ văn lớp 10

Bài soạn siêu ngắn: Trình bày một vấn đề – trang 148 sgk ngữ văn lớp 10 tập 1. Tất cả các câu hỏi trong bài học đều được soạn ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy đủ ý.

Câu trả lời:

Câu 1: Dưới đây là những câu trích từ các này trình bày khác nhau, hãy cho biết mỗi câu tương ứng với phần nào trong quá trình này.

Trả lời:

(1) Phần bắt đầu trình bày tương ứng với các câu: Chào các bạn…., Trước khi bắt đầu…

(2) Phần trình bày nội dung chính tương ứng với các câu:

Bạn đang xem: Bài soạn siêu ngắn: Trình bày một vấn đề – Ngữ văn lớp 10

  • Đã xem xét tất cả… của từng phương án…
  • Giờ chúng ta hãy đi vào nội dung chủ yếu của đề tài. Thứ nhất…

(3) Chuyển qua  chủ đề khác tương ứng với các câu: Giờ chúng ta chuyển sang vấn đề …

(4) Phần tóm tắt và kết thúc vấn đề tương ứng với các câu: Tôi muốn kết thúc…, Giờ tôi sắp kết thúc…

Câu 2: Giả định nào dưới đây là một trong số đề tài trong những cuộc hội thảo sẽ được tổ chức ở trường. Anh chị hãy dự kiến các ý kiến cần trình bày cho mỗi đề tài….

Trả lời:

a. Trình bày cách ứng xử hàng ngày của mọi người hiện nay.

b. Trình bày các cách tạo thiện cảm.

c. Hiện tượng “fan cuồng”

d. Những biện pháp để giữ gìn môi trường trong sạch đẹp.

e. Các biện pháp an toàn khi tham gia giao thông.

Câu 3: Chọn một trong những đề tài trên trình bày trước lớp

Trả lời:

a. Nét thanh lịch trong ứng xử hàng ngày:

  • Nhận xét về văn hóa ứng xử của học sinh, sinh viên: hành động nào xấu hay tốt
  • Tại sao phải có cách ứng xử thnanh lịch?
  • Các biểu hiện của một người có ứng xử thanh lịch.

b. Nghệ thuật gây thiện cảm:

  • Tại sao phải gây được thiện cảm?
  • Làm sao để tạo được thiện cảm tốt đẹp khi giao tiếp?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button