Giáo Dục

Bài soạn siêu ngắn: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em – Ngữ văn lớp 9

Bài soạn siêu ngắn: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em – trang 31 sgk ngữ văn lớp 9 tập 1. Tất cả các câu hỏi trong bài học đều được soạn ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy đủ ý.

Câu trả lời:

Câu 1: Văn bản này (gồm 17 mục) được bố cục thành mấy phần? Phân tích tính hợp lí, chặt chẽ của bố cục văn bản.

Trả lời:

 • Phần 1 (Sự thách thức): Thực tế hoàn cảnh khổ cực của trẻ em nhiều nơi trên thế giới
 • Phần 2 (Cơ hội): Những điều kiện thuận lợi cho việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em. 
 • Phần 3 (Nhiệm vụ): Nhiệm vụ của mỗi dân tộc và cộng đồng quốc tế vì sự sống còn, phát triển của trẻ em.

=> Hai phần trước là cơ sở cho những nội dung ở phần sau.

Câu 2: Ở phần “sự thách thức”, bản Tuyên bố đã nêu lên thực tế cuộc sống của trẻ em trên thế giới ra sao? Nhận thức, tình cảm của em khi đọc phần này như thế nào?

Trả lời:

Thực tế cuộc sống của trẻ em trên thế giới:

Bạn đang xem: Bài soạn siêu ngắn: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em – Ngữ văn lớp 9

 • Nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, của sự phân biệt chủng tộc…
 • Chịu đựng đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, vô gia cư, dịch bệnh,…

=> Bài văn gợi lên nỗi đau xót khi trên thế giới lại có nhiều trẻ em phải chịu thiệt thòi như vậy, từ đó có ý thức hơn và trân trọng cuộc sống hiện tại.

Câu 3: Qua phần “cơ hội”, em thấy việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong bối cảnh thế giới hiện nay có những điều kiện thuận lợi gì?

Trả lời:

Điều kiện thuận lợi:

 • Liên kết lại, các nước có đủ phương tiện và kiến thức để bảo vệ sinh mệnh của trẻ em.
 • Sự hợp tác và đoàn kết quốc tế đã có khả năng đạt được những kết quả cụ thể trên nhiều lĩnh vực.

Câu 4: Ở phần “nhiệm vụ”, bản Tuyên bố đã nêu lên khá nhiều điểm mà từng quốc gia và cả cộng động quốc tế cần phải nỗ lực phối hợp hành động. Hãy phân tích tính chất toàn diện của nội dung phần này.

Trả lời:

Nhiệm vụ:

 • Tăng cường sức khoẻ và chế độ dinh dưỡng của trẻ em.
 • Quan tâm, chăm sóc đến trẻ tàn lật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 • Bảo đảm quyền bình đẳng giữa trẻ em trai và em gái.
 • Bảo đảm cho trẻ được học hết bậc phổ thông cơ sở.
 • Bảo đảm tăng trưởng, phát triển kinh tế…
 • Cần có hợp tác quốc tế để thực hiện các nhiệm vụ trên.

Những nội dung này thể hiện tính toàn diện trong việc định hướng hành động. Mỗi một nhiệm vụ tương ứng với một phương diện cần quan tâm, nhằm giúp trẻ em phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.

Câu 5: Qua bản Tuyên bố, em nhận thức như thế nào về tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em, về sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề này?

Trả lời:

Tầm quan trọng:

 • Là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng hàng đầu của từng quốc gia và của cộng đồng quốc tế.
 • Phản ánh trình độ văn minh của một xã hội.
 • Đang được cộng đồng quốc tế dành cho sự quan tâm thích đáng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button