Giáo Dục

Bài soạn siêu ngắn: Xây dựng đoạn văn trong văn bản – Ngữ văn lớp 8

Bài soạn siêu ngắn: Xây dựng đoạn văn trong văn bản – trang 34 sgk ngữ văn lớp 8 tập 1. Tất cả các câu hỏi trong bài học đều được soạn ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy đủ ý.

Câu trả lời:

[Luyện tập] Câu 1: Văn bản sau đây có thể chia làm mấy ý? Mỗi ý được diễn đạt bằng mấy đoạn văn? “AI NHẦM”

Trả lời:

Văn bản trên gồm có 2 ý. Mỗi ý được viết thành một đoạn văn.

[Luyện tập] Câu 2: Hãy phân tích cách trình bày nội dung trong các đoạn văn sau:…

Trả lời:

  • Đoạn văn a: lối diễn dịch (trình bày từ khái quát đến cụ thể, câu chủ đề đứng đầu đoạn)
  • Đoạn văn b: kiểu song hành (không có câu chủ đề, chủ đề được duy trì bằng các từ ngữ chủ đề)
  • Đoạn văn c: kiểu song hành (không có câu chủ đề, chủ đề được duy trì bằng các từ ngữ chủ đề)

[Luyện tập] Câu 3: Với câu chủ đề “Lịch sử đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta”, hãy viết một đoạn văn theo cách diễn dịch, sau đó biến đổi đoạn văn diễn dịch thành đoạn văn quy nạp.

Trả lời:

Lịch sử đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta. Trải qua hơn 4000 năm dựng và giữ nước, cha ông ta đã kiên cường chiến đấu với nhiều kẻ thù có âm mưu cướp nước. Những cuộc chiến đấu đó là sự chung sức chung lòng của toàn thể dân tộc. Từ những trận chiến đấu vô cùng cam go, ba lần chiến thắng quân Nguyên Mông. Rồi đó còn là chiến thắng thực dân Pháp sau gần 100 năm độ hộ, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, trấn động địa cầu”. Sau những mất mát và đau thương do chiến tranh chống Pháp, nhân dân miền Bắc đã ra sức thi đua sản xuất để góp người góp của, cùng nhân dân miền Nam chiến đấu chống đế quốc Mĩ. Để ngày 30/4/1975, hàng triệu con tim lại vỡ òa trong ngày vui đại thắng của lịch sử dân tộc. Đất nước hòa bình, sạch bóng quân thù, nhân dân hai miền Nam Bắc thống nhất một nhà, cùng nhau xây dựng tổ quốc hòa bình và phát triển phồn vinh.

Bạn đang xem: Bài soạn siêu ngắn: Xây dựng đoạn văn trong văn bản – Ngữ văn lớp 8

(Viết theo lối quy nạp, ta đảo câu chủ đề về cuối văn bản và thêm từ “như vậy” ở đầu câu)

[Luyện tập] Câu 4: Để giải thích câu tục ngữ Thất bại là mẹ thành công, một bạn đã đưa ra các ý sau: a. Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ./ b. Giải thích tại sao người xưa lại nói Thất bại là mẹ thành công….

Trả lời:

Chọn ý thứ nhất: giải thích ý nghĩa câu tục ngữ.

Nội dung

  • Xác định các ý: Thất bại à gì? Thành công là gì? “là mẹ” ở đây nghĩa là gì? câu tục ngữ khuyên răn con người điều gì.
  • Kết cấu: diễn dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button