Giáo Dục

Câu hỏi xoay quanh bài: Sông núi nước Nam

Tìm hiểu tác phẩm: Sông núi nước Nam sgk ngữ văn 7 tập 1. Baivan sẽ tổng hợp tất cả các câu hỏi xoay quanh đến tác phẩm Sông núi nước Nam và hướng dẫn trả lời cụ thể, chi tiết từng câu hỏi. Hi vọng, học sinh sẽ nắm bài nhanh hơn và hiểu tổng quát hơn về tác phẩm.

Câu trả lời:

1. Nội dung bài học

“Sông núi nước Nam” là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc, khẳng định niềm tin, ý chí về chủ quyền dân tộc, tinh thần tự lập, tự chủ, tự cường của dân tộc và khẳng định nền độc lập dân tộc, khẳng định niềm tin chiến thắng của dân tộc ta, nêu cao ý chí bảo vệ chủ quyền đó trước mọi kẻ thù xâm lược

2. Những câu hỏi xoay quanh, liên quan tới bài học

Trả lời: Tác giả bài thơ cho đến nay vẫn chưa rõ là ai nhưng có nhiều ý kiến cho rằng đó là tác phẩm của Lý Thường Kiệt viết ra để khích lệ tinh thần quân sĩ Đại Việt trong cuộc chiến chống lại quân Tống lần hai.Lý Thường Kiệt họ Ngô tên Tuấn, tự là Thường Kiệt, sinh năm Kỷ Mùi 1019, quê ở phủ Thái Hoà… Trả lời: Tuyên ngôn Độc lập là lời tuyên bố về quyền của một đất nước và khẳng định không một thế lực nào xâm phạm.Nội dung Tuyên ngôn độc lập trong bài thơ này gồm có 2 ý: Khẳng định chủ quyền, nước Nam là của người Nam (hai câu đầu): Tác giả khẳng định nước Nam là của người Nam. Đó là… Trả lời: “Nam đế”: hoàng đế nước Nam – ngang hàng với hoàng đế các nước phương Bắc, qua đó thể hiện lòng tự hào dân tộc. “Nam đế cư” nghĩa là Vua Nam ở. Vua là đại diện cho nước cho dân cho nên bao hàm ý dân tộc Nam ở. Chính vì thế Nam quốc là mảnh đất thiêng liêng, anh hùng mà không một ai được phép… Trả lời: Tác giả tự xưng dân tộc mình là “Nam quốc”, gọi vua nước ta là “đế”, đó chính là cách để thể hiện niềm tự hào, tự tôn dân tộc. Xưa nay, các nước phương Bắc hay coi thường, miệt thị nước ta, xem Đại Việt ta là một nước chư hầu thuộc địa không phải là một quốc gia độc lập, vua ta chỉ là các vương hầu… Trả lời: Câu thứ 3,4 “Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm” rõ ràng là lời cảnh cáo quân giặc. Đó là câu hỏi nghiêm khắc đối với binh tướng giặc. Chủ quyền độc lập của nước Nam không chỉ là chuyện của con người mà còn là chuyện vằng vặc trong sách trời. Câu hỏi thể hiện thái độ vừa bực tức vừa khinh… Trả lời: Bản tuyên ngôn Độc lập đầu tiên của nước ta: “Nam Quốc Sơn Hà” của Lý Thường Kiệt.”Bình Ngô đại cáo” được Nguyễn Trãi viết bằng chữ Hán vào mùa xuân năm 1428.Bản “Tuyên ngôn độc lập” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1945.Bài thơ không những đã khẳng định chủ quyền về lãnh thổ của đất nước mà còn… Trả lời: Bài thơ “Sông núi nước Nam” được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc ta vì nó khẳng định chủ quyền về lãnh thổ của đất nước và nêu cao ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền đó trước mọi kẻ thù xâm lược, không một thế lực nào…

Bạn đang xem: Câu hỏi xoay quanh bài: Sông núi nước Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button