Giáo Dục

Đề cương ôn tập học ki 2 Toán 11 trường Vinschool, Hà Nội năm 2020-2021

Để củng cố kiến thức của mình, tài liệu ôn tập học ki 2 Toán 11 trường Vinschool, Hà Nội năm học 2020-2021 với nhiều bài tập sát chương trình học sẽ giúp các em tổng quát lại kiến thức và rèn cách làm bài của mình.

Trong đề cương ôn tập học ki 2 Toán 11 trường Vinschool, Hà Nội năm 2020-2021 gồm các phần: Kiến thức trọng tâm, Bài tập minh họa trắc nghiệm và tự luận.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập học ki 2 Toán 11 trường Vinschool, Hà Nội năm 2020-2021


Hướng dẫn ôn tập học kì 2 Toán 11 năm 2020-2021 trường Vinschool, Hà Nội

Tài liệu ôn tập học ki 2 Toán 11 trường Vinschool, Hà Nội năm 2020-2021

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
* Giới hạn dãy số:
+ Giới hạn hữu hạn của dãy số, định lý về giới hạn hữu hạn.
+ Giới hạn vô cực của dãy số.
* Giới hạn hàm số:
+ Giới hạn hữu hạn của hàm số tại 1 điểm, của hàm số tại vô cực.
+ Giới hạn vô cực của hàm số.
+ Giới hạn hàm số dạng vô định.
* Hàm số liên tục:
+ Hàm số liên tục tại một điểm.
+ Hàm số liên tục trên một khoảng.
* Đạo hàm và ứng dụng:
+ Đạo hàm của hàm số thường gặp, đạo hàm của hàm hợp, đạo hàm của hàm số lượng giác.
+ Ý nghĩa của đạo hàm, viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số.
+ Đạo hàm cấp 2.
* Quan hệ vuông góc trong không gian:
+ Hai đường thẳng vuông góc; đường thẳng vuông góc với mặt phẳng; hai mặt phẳng vuông góc nhau.
+ Góc giữa hai đường thẳng; góc giữa đường thẳng với mặt phẳng; góc giữa hai mặt phẳng.
+ Khoảng cách từ chân đường cao của hình chóp đến một mặt bên; khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau (có quan hệ vuông góc nhau).

Trên đây là nội dung đề cương ôn tập học ki 2 Toán 11 trường Vinschool, Hà Nội năm 2020-2021, các em tiếp tục làm Đề cương ôn tập học ki 2 Toán 11 trường Trần Phú, Hà Nội năm 2020 2021 ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button