Giáo Dục

Đề cương ôn tập môn Toán 10 học ki 2 trường Trần Phú, Hà Nội năm 2020-2021

Làm được hết các bài tập trong đề cương ôn tập môn Toán 10 học ki 2 trường Trần Phú, Hà Nội năm 2020-2021 là các em đã chuẩn bị kiến thức rất tốt trước khi bước vào kỳ thi quan trọng trong học kỳ 2 này.

Nội dung trong đề cương ôn tập môn Toán 10 học ki 2 trường Trần Phú, Hà Nội năm 2020-2021 gồm 2 phần Đại số: Bất phương trình – hệ bất phương trình và Hình học: Phương trình đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập môn Toán 10 học ki 2 trường Trần Phú, Hà Nội năm 2020-2021


Nội dung ôn tập HK2 Toán 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Trần Phú, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đề cương ôn tập môn Toán 10 học ki 2 trường Trần Phú, Hà Nội năm 2020-2021

Một số câu hỏi trong Bài thi:

Câu 1. Xét dấu các biểu thức:
a, f(x)= (4x + 5)(5 – 2x)
b, f(x) = x(x- 4)2(3x – 5)

Câu 2. Cho đường thẳng d có phương trình chính tắc $frac{x -1}{1} = frac{y-4}{2}$. Viết phương trình tham số của đường thẳng:
a, Đi qua M = (8;2) và song song với đường thẳng d.
b, Đi qua N = (1;-3) và vuông góc với đường thẳng d.

Trên đây là nội dung đề cương ôn tập môn Toán 10 học ki 2 trường Trần Phú, Hà Nội năm 2020-2021. Các em tiếp tục luyện Đề cương Toán 10 học kỳ 2 trường chuyên Hà Nội Amsterdam năm 2020 2021 ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button