Giáo Dục

Đề cương Toán 10 học kỳ 2 trường chuyên Hà Nội, Amsterdam năm 2020 – 2021

dts-l VN mời các em học sinh khối lớp 10 cùng ôn tập đề cương Toán 10 học kỳ 2 trường chuyên Hà Nội, Amsterdam năm 2020 – 2021 để chuẩn bị kiến thức và bước vào kỳ thi học kỳ 2 tốt nhất.

Nội dung trong đề cương Toán 10 học kỳ 2 trường chuyên Hà Nội, Amsterdam năm 2020 – 2021 gồm 2 phần: Đại số và Hình học, Các em cùng ôn lại lý thuyết và làm bài tập mẫu nha.

Bạn đang xem: Đề cương Toán 10 học kỳ 2 trường chuyên Hà Nội, Amsterdam năm 2020 – 2021


Đề cương Toán 10 học kỳ 2 năm 2020 – 2021 trường chuyên Hà Nội, Amsterdam

Ôn tập Toán 10 học kỳ 2 trường chuyên Hà Nội, Amsterdam năm 2020 – 2021

Các nội dung chính trong tài liệu ôn tập:

I. ĐẠI SỐ
1. Bất phương trình:
– Bất phương trình và các khái niệm liên quan.
– Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn.
– Dấu nhị thức bậc nhất.
– Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
– Dấu tam thức bậc hai.
– Bất phương trình bậc hai.
– Một số phương trình và bất phương trình qui về bậc hai.

2. Thống kê:
– Các khái niệm cơ bản.
– Trình bày một mẫu số liệu.
– Các số đặc trưng của mẫu số liệu.

3. Góc lượng giác và công thức lượng giác:
– Góc và cung lượng giác.
– Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác.
– Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác có liên quan đặc biệt.
– Một số công thức lượng giác.

II. HÌNH HỌC
1. Đường thẳng:

– Khái niệm véc tơ chỉ phương, véc tơ pháp tuyến của đường thẳng.
– Các dạng phương trình tổng quát, phương trình tham số, phương trình chính tắc.
– Công thức tính góc, khoảng cách.

2. Đường tròn:
– Phương trình đường tròn biết tâm và bán kính.
– Phương trình tổng quát của đường tròn.
– Phương trình tiếp tuyến của đường tròn.

3. Elip:
– Phương trình chính tắc của elip.

Các em làm Đề thi học kì 2 Toán lớp 10 trường Ngô Gia Tự Đắk Lắk năm 2019 2020 ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button