Giáo Dục

Đề khảo sát Toán 11 lần 1 trường Đồng Đậu Vĩnh Phúc năm 2019 2020

Cùng thử sức mình với bộ đề khảo sát Toán 11 lần 1 trường Đồng Đậu Vĩnh Phúc năm 2019 2020 dưới đây, chương trình bám sát kiến thức đã học, qua đây, các em sẽ được bổ sung thêm kiến thức của mình.

Cấu trúc đề khảo sát Toán 11 lần 1 trường Đồng Đậu Vĩnh Phúc năm 2019 2020 gồm 10 câu, thời gian làm bài là 90 phút, chủ yếu về các dạng bài toán giải phương tình, tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, tìm tập xác định của hàm số.

Bạn đang xem: Đề khảo sát Toán 11 lần 1 trường Đồng Đậu Vĩnh Phúc năm 2019 2020

Nội dung câu hỏi số 6:

Đề thi khảo sát môn toán của học sinh khối 11 trường THPT Đồng Đậu gồm hai phần tự luận và trắc nghiệm. Mỗi học sinh dự thi phải thực hiện giải 2 phần đề gồm một phần tự luận và một phần trắc nghiệm. Trong đó tự luận có 12 đề, trắc nghiệm có 15 đề. Hỏi mỗi học sinh có bao nhiêu cách chọn đề thi gồm tự luận và trắc nghiệm?

Trên đây là Đáp án và Đề khảo sát Toán 11 lần 1 trường Đồng Đậu Vĩnh Phúc năm 2019 2020, chúc các em học tốt. các em xem thêm Đề khảo sát Toán 11 lần 1 trường Tiên Du 1 Bắc Ninh năm 2019 2020 ở đây,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button