Giáo Dục

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 bài Tính giá trị của biểu thức

Trong bộ đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 bài Tính giá trị của biểu thức dưới đây sẽ gồm đầy đủ các kiến thức trong sách giáo khoa Toán 3, các thầy, cô có thể tham khảo và ra đề kiểm tra cho học sinh của mình và cũng là giúp các em tự ôn tập lại kiến thức được học trên lớp.

Kiến thức trong bài kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 bài Tính giá trị của biểu thức không quá phức tạp, nó bao gồm toàn bộ lý thuyết trong sách giáo khoa, các em có thể tự làm bài trước khi xem đáp án bên dưới.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 bài Tính giá trị của biểu thức

Mẫu bài kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 bài Tính giá trị của biểu thức

Xem Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 về Giá trị của biểu thức tiếp

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 bài Tính giá trị của biểu thức

Câu 1. 6 x 6 + 8 x 8 = ………

A. 28

B. 672

C. 100

Câu 2. 6 : 2 x 3 = ………

A. 9

B. 12

C. 15

D. 4

Câu 3. 25 x 2 x 5 = ………

A. 250

B. 55

C. 240

D. 35

Câu 4. 10 x 3 x 4 = ………

A. 140

B. 120

C. 34

D. 52

Câu 5. 55 : 5 x 4 = ………

A. 44

B. 200

C. 48

D. 40

Câu 6. X : 2 + 15 = 74

X = ………

A. 168

B. 108

C. 118

D. 178

Câu 7. 25 x 5 – 15 x 5 = ………

A. 520

B. 550

C. 50

D. 40

Câu 8. Số nào giảm đi 25 đơn vị rồi giảm tiếp 2 lần thì bằng 10?

A. 45

B. 40

C. 50

D. 35

Câu 9. Mỗi bông hoa hồng có giá 9 xu, mỗi bông hoa cẩm chướng có giá 7 xu. Em mua 5 bông hoa hồng và 5 bông hoa câm chướng hết bao nhiêu tiền?

A. 35 xu

B. 70 xu

C. 45 xu

D. 80 xu

Câu 10. 7 x 4 : 2 = ………

A. 9

B. 15

C. 16

D. 14

Đáp án

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C A A B A C C A D D

Trên đây là đáp án và bài kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 bài Tính giá trị của biểu thức mà Giaitoan8.com muốn chia sẻ tới các em, bài sau, chúng ta cùng nhau xem đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 Giới thiệu bảng nhân chia nha!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button