Giáo Dục

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 về chu vi hình chữ nhật, hình vuông

Giaitoan8.com chia sẻ đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 về chu vi hình chữ nhật, hình vuông giúp các em tự ôn tập kiến thức đã được học trên lớp, thông qua bài kiểm tra này, các em sẽ chuẩn bị bài cũ thật tốt trước khi tới lớp.

Với nội dung câu hỏi trong Bài kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3: Chu vi hình chữ nhật – Chu vi hình vuông dưới đây, thầy cô cũng có thể tham khảo để cho vào bài kiểm tra của mình trước khi tới lớp và cùng với đó là các em chỉ cần học thật kỹ chương trình trong sách giáo khoa toán lớp 3 BÀI 28. CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT – CHU VI HÌNH VUÔNG là có thể đạt được điểm cao

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 về chu vi hình chữ nhật, hình vuông

Bài kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3: Chu vi hình chữ nhật – Chu vi hình vuông

Xem thêm Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 về Ôn tập các bảng chia

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 bài Chu vi hình chữ nhật và Chu vi hình vuông

Câu 1. Trong hình sau có bao nhiêu hình vuông?

de kiem tra 15 phut mon toan lop 3 ve chu vi hinh chu nhat hinh vuong

A. 6

B. 4

C. 5

D. 7

Câu  2. Hình chữ nhật có chiều dài là 72cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính chu vi của hình chữ nhật?

A. 192cm

B. 96cm

C. 190cm

D. 24cm

Câu  3. Hình chữ nhật có chiều dài là 72cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật?

A. 96cm

B. 288cm

C. 192cm

D. 24cm

Câu  4. Hình chữ nhật có nửa chu vi là 146cm, chiều rộng của hình chữ nhật là 57cm. Tính chiều dài của hình chữ nhật?

A. 87cm

B. 84cm

C. 88cm

D. 89cm

Câu 5. Tính tổng độ dài các đường bao quanh hình sau biết các cạnh đều bằng nhau.

de kiem tra 15 phut mon toan lop 3 ve chu vi hinh chu nhat hinh vuong

A. 40cm

B. 30cm

C. 50cm

D. 35cm

Câu  6. Một hình vuông có cạnh là 15cm, khi kéo dài hai cạnh của hình vuông thêm 5cm nữa thì được hình chữ nhật. Tính chu vi của hình chữ nhật?

de kiem tra 15 phut mon toan lop 3 ve chu vi hinh chu nhat hinh vuong

A. 35cm

B. 70cm

C. 80cm

D. 60cm

Câu  7. Trong hình sau có bao nhiêu hình chữ nhật?

de kiem tra 15 phut mon toan lop 3 ve chu vi hinh chu nhat hinh vuong

A. 6

B. 9

C. 8

D. 7

Câu  8. Một hình vuông có chu vi là 60cm, nếu kéo dài 2 cạnh của hình vuông mỗi cạnh thêm 5cm nữa thì được hình chữ nhật. Tính chu vi hình chữ nhật đó?

de kiem tra 15 phut mon toan lop 3 ve chu vi hinh chu nhat hinh vuong

A. 60cm

B. 50cm

C. 35cm

D. 70cm

Câu  9. Hình chữ nhật có nửa chu vi là 178cm, chiều dài là 132cm. Tính chiều rộng của hình chữ nhật?

A. 46cm

B. 45cm

C. 48cm

D. 47cm

Câu  10. Hình nào là hình chữ nhật?

de kiem tra 15 phut mon toan lop 3 ve chu vi hinh chu nhat hinh vuong

A. 2

B. 3

C. 4

D. 1

Đáp án

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A A C D A B B D A D

Trên đây là đáp án và Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 về chu vi hình chữ nhật, hình vuông, trong bài tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 Giá trị của biểu thức tiếp nha các em. Chúc các em học thật tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button