Giáo Dục

Đề thi chọn học sinh giỏi Toán 11 sở GD&ĐT Thái Nguyên năm học 2019-2020

Nếu có mục tiêu vào đội học sinh giỏi của trường, huyện hoặc tỉnh, các em học sinh hãy thử sức mình với bộ Đề thi chọn học sinh giỏi Toán 11 sở GD&ĐT Thái Nguyên năm học 2019-2020 được dts-l VN chia sẻ nha.

Cấu trúc của Đề thi chọn học sinh giỏi Toán 11 sở GD&ĐT Thái Nguyên năm học 2019-2020 gồm 6 câu hỏi tự luận, thời gian làm bài sẽ là 150 phút không kể thời gian phát đề. Các nội dung có trong bài thi gồm: dạng toán giải phương trình, tính lim, hàm số liên tục …

Bạn đang xem: Đề thi chọn học sinh giỏi Toán 11 sở GD&ĐT Thái Nguyên năm học 2019-2020

Bài 3: Cho dãy số $(u_n)$ được xác định như sau:
$begin{cases}
u_1=4
u_{n+1}=5u_n + 4n^3 – 3n^2 – 3n – 1, forall x in N^*
end{cases}$
a Xác định công thức số hạng tổng quát của dãy số.
b. Chứng minh rằng với mọi số nguyên tố P thì $2020 sum_{i=1}^{p – 1}u_i$ chia hết cho P

Trên đây là  Đề thi chọn học sinh giỏi Toán 11 sở GD&ĐT Thái Nguyên năm học 2019-2020, đáp án sẽ được dts-l VN cập nhật trong thời gian sớm nhất, các em chú ý theo dõi nha. Thử sức thêm với Đề thi chọn học sinh giỏi Toán 11 cụm Tân Yên Bắc Giang năm học 2019 2020 ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button