Giáo Dục

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

Bậc phụ huynh tham khảo bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 dưới đây để giúp các em ôn tập kiến thức môn Toán chuẩn bị cho kỳ thi hết học kỳ 2 năm học 2018-2019 sắp tới.

Trong đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 dưới đây sẽ bao gồm 10 câu trắc nghiệm lý thuyết và bài tập, các em và bậc phụ huynh sẽ có 40 phút để hoàn thành bài kiểm tra của mình.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1, kèm đáp án

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

Câu 1:

a) Trong các số: 72, ,69, 85,47 số nào bé nhất

A. 72

B. 69

C. 85

D. 47

b) Số “Ba mươi sáu “viết là

A. 306

B. 36

C. 63

D. 66

Câu 2:

a) Số liền sau của 78 là:

A. 68

B. 77

C. 79

D. 76

b) Phép cộng 30 + 20 có kết quả bằng

A. 10

B. 55

C. 50

D. 52

Câu 3:

Các số 28, 76, 54, 74 theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 28, 76, 54, 74

B. 76, 74, 54, 28

C. 28, 54, 76, 74

D. 28, 54, 74, 76

Câu 4:

70 – 50 + 20 =?

A. 50

B. 40

C. 10

D. 60

Câu 5: (1 điểm – M2): Điền số thích hợp vào ô trống:

96 – […..] = 62

A. 33

B. 34

C. 60

D. 24

Câu 6: Tính

a) 78 – 7 – 1 = ……….

b) 23 + 10 + 15 =………..

Câu 7:

Lấy số tròn chục liền sau của số 30 cộng với 40 ta được:

A. 70

B. 80

C. 10

D. 50

Câu 8: (1 điểm): Đặt tính rồi tính:

63 + 25

94 – 34

9 + 30

55 – 33

Câu 9: (1 điểm):Nhà em có 34 con gà, đã bán đi 12 con gà. Hỏi nhà em còn lại bao nhiêu con gà?

Câu 10: (1 điểm):Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu tam giác? Khoanh vào ý đúng

A. 3 Hình tam giác

B. 4 Hình tam giác

C. 5 Hình tam giác

D. 6 Hình tam giác

—————HẾT—————

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng

a) Ý D

b) Ý B

Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng

a) Ý C

b) Ý C

Câu 3:

Ý D

Câu 4: Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng

Ý B

Câu 5: Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng

Câu 6: Tính

a) 78 – 7 – 1 = 70

b) 23 + 10 + 15= 48

Câu 7: Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng

Ý B

Câu 8: Đặt tính rồi tính

(Đúng mỗi ý cho 0,25 điểm)

Câu 9

Bài giải

Số gà còn lại là: (Đúng 0,3 điểm)

34 – 12 = 22 (con gà ) (Đúng 0,4 điểm)

Đáp số: 22 con gà (Đúng 0,3 điểm)

Câu 10: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng M4

Ý D

Trên đây là đáp án và đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 mà giaitoan8.com muốn gửi tới các em, hi vọng, qua tài liệu này, các em sẽ ôn tập thật tốt để đạt kết quả tốt nhất trong bài kiểm tra sắp tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button