Giáo Dục

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

Sắp tới kỳ thi học kỳ 2 năm học 2018-2019, giaitoan8.com gửi tới các em bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 sát chương trình học nhằm giúp các em ôn tập kiến thức tốt hơn trước khi bước vào bài thi chính thức.

Trong bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 dưới đây, các em sẽ có 40 phút để làm bài và hoàn thành, cấu trúc đề thi gồm các phần trắc nghiệm và tự luận

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 kèm đáp án, theo Thông tư 22

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 số 1

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số nào lớn nhất trong các số sau: 42 360 , 42 063 , 42 603 , 42 630:

A. 42 630.

B. 42 063.

C. 42 603.

D. 42 360.

Câu 2: Số liền sau của số 65 590 là:

A. 65 591.

B. 65 589.

C. 65 500.

D. 65 600.

Câu 3: Một hình vuông có cạnh 5cm. Tính diện tích hình vuông đó?

A. 25cm.

B. 25cm2.

C. 20cm.

D. 20cm2.

Câu 4:

a) Số lớn nhất có năm chữ số là: ……….

b) Số bé nhất có năm chữ số là: ……….

Câu 5: 7hm 3dam = ………m. Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

A. 73m

B. 730m

C. 703m

D. 370m

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

32564 + 13729

86247 – 52629

17092 x 4

8496: 6

Câu 7: Hãy viết các số II, VI,V, VII, IV, IX, XI:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: …………………………………………………

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………………………………

Câu 8: Tính giá trị của biểu thức:

1031 x 6 + 2718

57353 – 1672: 4

Câu 9: Một đội công nhân đào đường. Trong 5 ngày đào được 1615 mét đường. Hỏi trong 7 ngày đội công nhân đó đào được bao nhiêu mét đường ?

……………………………………………………………………

Câu 10 : Hãy cho biết hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác?

de thi hoc ki 2 mon toan lop 3

———————HẾT———————

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 số 2

Câu 1: A. 42 630.

Câu 2: A. 65 591.

Câu 3: (1 đ) B. 25cm2

Câu 4:

(0,5 đ) a) Số lớn nhất có năm chữ số là: 99999

(0,5 đ) b) Số bé nhất có năm chữ số là: 10000

Câu 5: (1 đ) B. 730m

Câu 7: (Mỗi câu đúng được 0,5điểm)

* 1031 x 6 + 2718 = 6186+ 2718 = 8904

* 57353 – 1672: 4 = 57353 – 418  = 56935

Câu 8: 

a) (0,5 đ) Theo thứ tự từ bé đến lớn: II, IV,V,VI, VII, IX, XI

b) (0,5 đ) Theo thứ tự từ lớn đến bé: XI, IX, VII, VI, V, IV, II

Câu 9: Bài giải

Số mét đường đào được trong 1 ngày là:

1615 : 5 = 323 (m)

Số mét đường đào được trong 7 ngày là:

323 x 7 = 2261 (m)

Đáp số: 2261 mét đường.

Câu 10:

Trả lời: Có 10 hình tam giác.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 số 2

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (3 điểm)

Câu 1: (0.5đ). Số liền sau của 78999 là:

a- 78901 b- 78991 c- 79000 d- 78100

Câu 2: (0.5đ). Ngày 28 tháng 4 là thứ sáu. Ngày 4 tháng 5 là thứ mấy?

a- Thứ tư b- Thứ sáu c- Thứ năm d- Chủ nhật

Câu 3: (0.5đ). 9m 6dm = … cm:

a- 9600cm b- 96cm c- 906cm d- 960cm

Câu 4: (0.5đ). Chu vi hình vuông là 96cm, cạnh của hình vuông là:

a- 86cm b- 43cm c- 24cm d- 32cm

Câu 5: (0.5đ) Giá trị biểu thức 700 : 5 x 4 là:

a – 35 b- 560 c- 7500 d- 150.

II. Tự luận (7đ)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2đ)

7386 + 9548         6732 – 4528      4635 x 6       6336 : 9

……………………. …………………… …………………. ………………….

Câu 2: Tìm X: (1.5 đ)

a/. X x 8 = 2864                 b/. X : 5 = 1232

…………………………. ……………………………

Câu 3: (1đ) Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài là 13 cm, chiều rộng là 9cm

Câu 4: (2đ) Mua 9 bút chì hết 5400 đồng. Hỏi mua 6 bút chì như thế hết bao nhiêu tiền?

Câu 5: (0.5đ) An nghĩ ra một số, nếu lấy số đó chia cho 5 thì được thương là 4 và số dư là số dư lớn nhất. Hãy tìm số đó?

———————HẾT———————

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 số 2

1 2 3 4 5
c c d c b

II. Tự luận (7đ

Câu 1

alt=

Câu 2: Tìm X: (1.5 đ)

a/. X x 8 = 2864

X = 2864 : 8 (0.25đ)

X = 358 (0.5đ)

b/. X : 5 = 1232

X = 1232 x 5 (0.25đ)

X = 6160 (0.5đ)

Câu 3: 

Diện tích hình chữ nhật là: (0.25đ)

13 x 9 = 117 (m2) (0.5đ)

Đáp số: 117 m2 (0.25đ)

Câu 4: 

Giá tiền 1 bút chì: (0.25đ)

5400 : 9 = 600 (đồng) (0.5đ)

Mua 6 bút chì thì hết: (0.25đ)

600 x 6 = 3600 (đồng) (0.5đ)

Đáp số: 3600 đồng (0.5đ)

Câu 5: 

Số dư của phép chia cho 5 lớn nhất sẽ là 4 (0.25đ)

Vậy số An nghĩ ra là:

5 x 4 + 4 = 24 (0.25đ)

Đáp số: 24

Trên đây là 2 bộ đề thi môn Toán lớp 3 học kì 2 dành cho các em tự kiểm tra kiến thức của mình, để biết chắc chắn mình đã chuẩn bị kiến thức thật kỹ hay chưa nha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button