Giáo Dục

Đề thi học kì 2 môn Vật Lý lớp 10 trường Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2020-2021

Cùng giải đề thi học kì 2 môn Vật Lý lớp 10 trường Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2020-2021 nếu cảm thấy kiến thức vật lý của mình còn yếu để kịp thời bổ sung thêm nha các em học sinh khối 10

Cấu trúc đề thi học kì 2 môn Vật Lý lớp 10 trường Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2020-2021 gồm 28 câu hỏi trắc nghiệm và 4 bài tập tự luận, thời gian làm bài chỉ là 45 phút, vì thế các em cần hết sức tập trung để làm nha.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn Vật Lý lớp 10 trường Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2020-2021


Đề kiểm tra và đáp án cuối kì 2 môn vật lý 10 năm học 2020-2021

Đề thi học kì 2 môn Vật Lý lớp 10 trường Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2020-2021

Câu 25. Một gàu nước khối lượng 10 kg được kéo đều lên cao 5m trong khoảng thời gian 1 phút 40 giây. Lấy g=10/s2. Tính công suất trung bình của lực kéo?
Câu 30. Một bình thuỷ tinh chứa đầy 200 cm3 thuỷ ngân ở 00C. Hỏi khi nhiệt độ tăng đến 500C thì thể tích thuỷ ngân tràn ra bằng bao nhiêu? Cho biết hệ số nở dài của thuỷ tinh là a1 = 9.10-6K-1; hệ số nở khối của thuỷ ngân là b2= 1,82.10-4K-1

Trên đây là Đáp án và Đề thi học kì 2 môn Vật Lý lớp 10 trường Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2020-2021. Các em tiếp tục làm Đề thi học kì 2 lớp 10 môn toán trường Đoàn Thượng Hải Dương năm 2020 2021 ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button