Giáo Dục

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2021 sở GD&ĐT Nghệ An, lần 2

dts-l VN mời các em cùng giải ddề thi thử Toán THPT Quốc gia 2021 sở GD&ĐT Nghệ An, lần 2 trong những ngày sát tới kỳ thi quan trọng của mình, với những câu hỏi trắc nghiệm sẽ là tài liệu quý giá để chúng ta tự kiểm tra kiến thức của mình.

Cấu trúc đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2021 sở GD&ĐT Nghệ An, lần 2 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài là 90 phút không kể thời gian giao đề. Các em hãy tự lập làm bài không xem trước đáp án và tài liệu nha.

Bạn đang xem: Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2021 sở GD&ĐT Nghệ An, lần 2


Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán đợt 2 sở GD&ĐT Nghệ An

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2021 sở GD&ĐT Nghệ An, lần 2

Xem trước một số câu hỏi hay trong bài thi:

Câu 20. Giải bất phương trình $log_2(3x – 2) .
Câu 24. Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục ta được thiết diện là hình chữ nhật ABCD có AB và CD thuộc 2 đáy của khối trụ. Biết AB = 12a, AC = 13a. Tính thể tích của khối trụ đó?
Câu 40. Trong không gian Oxyz, đường thẳng d: $frac{x}{1} = frac{y}{2} = frac{z-5}{3}$ và hai điểm A(3;4;5), B(-4;0;;2). Mặt cầu (S) có tâm I(a;b;c) thuộc d. bán kính R và (S) đi qua hai điểm A, B. Khi đó a2 + b2 + c2 + R bằng bao nhiêu?

Trên đây là nội dung đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2021 sở GD&ĐT Nghệ An, lần 2, các em tiếp tục giải Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2021 trường Vạn Hạnh TP Hồ Chí Minh ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button