Giáo Dục

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 88, 89 sgk Toán 5

Trong bài luyện tập trang 88, chúng ta sẽ cùng nhau giải bài 1, 2, 3, 4 trang 88, 89 sgk Toán 5, qua đây nắm chắc hơn về công thức tính diện tích tam giác.

Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 88 và 89 sẽ giúp chúng ta ôn lại kiến thức về diện tích hình tam giác, đồng thời sẽ giúp cho các em hiểu hơn về các giải các bài toán liên quan tới tính diện tích một hình tam giác như thế nào.

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 88, 89 sgk Toán 5

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 88, 89 sgk Toán 5, luyện tập trang 88

Xem thêm: Giải bài 1, 2 trang 88 sgk Toán 5

Giải bài tập luyện tập diện tích hình tam giác trang 88, 89 sgk Toán 5

Giải bài 1 trang 88 SGK Toán 5:

a, Diện tích hình tam giác là:

giai bai 1 trang 88 sgk toan 5 = 183 (dm2)

b, Đổi 5,3 m = 53 dm.

Diện tích hình tam giác là:

giai bai 1 trang 88 sgk toan 5

Giải bài 2 trang 88 SGK Toán 5:

a) Trong tam giác ABC:

– Coi AC là đáy thì AB là đường cao.

– Coi AB là đáy thì AC là đường cao.

giai bai 2 trang 88 sgk toan 5

b) Trong tam giác DEG:

– Coi DE là đáy thì GD là đường cao.

– Coi DG là đáy thì ED là đường cao.

giai bai 2 trang 88 sgk toan 5

Giải bài 3 trang 88 SGK Toán 5:

a, Diện tích tam giác vuông ABC là:

S = giai bai 3 trang 88 sgk toan 5   = 6 (cm2)

b, Diện tích tam giác vuông DEG là:

S = giai bai 3 trang 88 sgk toan 5 = 7,5 (cm2)

Lưu ý: muốn tính diện tích tam giác vuông, ta lấy tích độ dài cạnh góc vuông chia cho 2 (cùng đơn vị đo).

Giải bài 4 trang 89 SGK Toán 5:

a, Sau khi đo ta có: AB = 4cm, BC = 3cm

Diện tích hình tam giác ABC là:

giai bai 4 trang 88 sgk toan 5

b, Sau khi đo ta có: MQ = NP = 3cm, MN = PQ = 4cm, ME = 1cm

Suy ra, NE = 4 – 1 = 3(cm)

Diện tích hình chữ nhật MNPQ là:

4 x 3 = 12 (cm2)

Diện tích tam giác MQE là:

giai bai 4 trang 88 sgk toan 5 = 1,5 (cm2)

Diện tích tam giác NEP là:

giai bai 4 trang 88 sgk toan 5  = 4,5 (cm2)

Tổng diện tích 2 tam giác trên là:

1,5 + 4,5 = 6 (cm2)

Diện tích tam giác EQP là:

12 – 6 = 6(cm2)

Nói thêm: vì tổng diện tích hai tam giác MQE và NEP bằng diện tích tam giác EPQ (cùng bằng nửa diện tích hình chữ nhật MNPQ) nên ta cũng có thể tính tổng diện tích trên và diện tích tam giác EPQ như sau:

giai bai 4 trang 88 sgk toan 5

Trên đây, chúng ta đã cùng nhau giải xong bài tập 1, 2, 3, 4 trang 88 và 89 rồi, tài liệu sau, chúng ta sẽ tiếp tục giải bài tập trang 90 sgk Toán 5 nha!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button