Giáo Dục

Giải bài 1, 2, 3 trang 47 sgk Toán 5

Để hiểu hơn về viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân, chúng ta sẽ cùng nhau giải bài 1, 2, 3 trang 47 sgk Toán 5 để xem kết quả sẽ như thế nào nha.

Trong bài Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân sẽ có 3 bài tập chủ yếu giúp các em ôn lại kiến thức trong phần lý thuyết, các em cùng so sánh kết quả của mình sau khi đã làm xong nha.

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 47 sgk Toán 5

Giải bài 1, 2, 3 trang 47 sgk Toán 5, Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

Xem thêm: Giải bài 2, 3 trang 46 sgk Toán 5

Giải bài Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân trang 47 sgk Toán 5

Giải bài 1 trang 47 SGK Toán 5:

a) 56dm2 = 0.56 m2

b) 17 dm2 23cm2 = 17.23.dm2;

c) 23 cm2 = 0.23 dm2

d) 2 cm2 5mm2 =2.05 cm2

Giải bài 2 trang 47 SGK Toán 5:

a) 1654m2 = 0,1654 ha

b) 5000m2 = 0.5 ha

c) 1ha = 0.01 km2

d) 15ha = 0.15 km2

Giải bài 3 trang 47 SGK Toán 5:

a) 5,34 km2 = 534 ha

b) 16,5m2 = 16m2 50dm2

c) 6,5 km2 = 650 ha

d) 7,6256 ha =76.256 m2

Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong 3 bài tập rồi. các em làm đúng hết chứ? bài sau, chúng ta tiếp tục giải bài Luyện tập chung trang 47 nha!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button