Giáo Dục

Giải bài 1 2 3 trang 63 sgk Hình 11

Để có thể hiểu hơn về Đường thẳng và mặt phẳng song song, Giaitoan8.com chia sẻ tài liệu giải bài 1 2 3 trang 63 sgk Hình 11 dưới đây nhằm giúp các em so sánh kết quả cũng như hoàn thành bài tập về nhà để khi lên lớp sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức tiếp theo.

Nội dung bài học Đường thẳng và mặt phẳng song song trong không gian có nhiều kiến thức và công thức mới, các em cần hiểu công thức và lý thuyết thì mới làm được bài tập có trong sgk.

Bạn đang xem: Giải bài 1 2 3 trang 63 sgk Hình 11

Giải bài 1 2 3 trang 63 sgk Hình 11, Đường thẳng và mặt phẳng song song

Xem thêm: Giải bài 1 2 trang 59 sgk Hình 11

Giải bài tập Đường thẳng và mặt phẳng song song

Giải bài 1 trang 63 SGK Hình học 11:

a.

giai bai 2 trang 63 sgk hinh 11

+ ΔBFD có OO’ là đường trung bình nên OO’ // DF

mà DF ⊂ (ADF)

⇒ OO” // (ADF)

+ ΔAEC có OO’ là đường trung bình nên OO’ // EC

mà EC ⊂ (BCE)

⇒ OO’ // (BCE).

b.

Ta thấy mp(CEF) chính là mp(CEFD).

Gọi I là trung điểm của AB:

+ M là trọng tâm ΔABD

⇒ IM/ ID = 1/3.

+ N là trọng tâm ΔABE

⇒ IN/IE = 1/3.

+ ΔIDE có IM/ID = IN/IE = 1/3

⇒ MN // DE mà ED ⊂ (CEFD)

nên MN // (CEFD) hay MN // (CEF).

Giải bài 2 trang 63 SGK Hình học 11:

giai bai tap duong thang và mat phang song song

a) + (α) // AC

⇒ Giao tuyến của (α) và (ABC) là đường thẳng song song với AC.

Mà M ∈ (ABC) ∩ (α).

⇒ (ABC) ∩ (α) = MN là đường thẳng qua M, song song với BC (N ∈ BC).

+ Tương tự (α) ∩ (ABD) = MQ là đường thẳng qua M song song với BD (Q ∈ AD).

+ (α) ∩ (BCD) = NP là đường thẳng qua N song song với BD (P ∈ CD).

+ (α) ∩ (ACD) = QP.

b) Thiết diện tạo bởi mặt phẳng (α) với tứ diện là hình bình hành MNPQ.

Giải bài 3 trang 63 SGK Hình học 11:

giai bai 1 2 3 trang 63 sgk hinh 11

+ Ta có: (α) // AB

⇒ giao tuyến (α) và (ABCD) là đường thẳng qua O và song song với AB.

Qua O kẻ MN // AB (M ∈ BC, N ∈ AD)

⇒ (α) ∩ (ABCD) = MN.

+ (α) // SC

⇒ giao tuyến của (α) và (SBC) là đường thẳng qua M và song song với SC.

Kẻ MQ // SC (Q ∈ SB).

+ (α) // AB

⇒ giao tuyến của (α) và (SAB) là đường thẳng qua Q và song song với AB.

Từ Q kẻ QP // AB (P ∈ SA).

⇒ (α) ∩ (SAD) = PN.

Vậy thiết diện của hình chóp cắt bởi (α) là tứ giác MNPQ.

Trên đây là tài liệu giải bài 1 2 3 trang 63 sgk Hình 11 nói về Đường thẳng và mặt phẳng song song, bài sau, các em cùng Giaitoan8.com giải quyết bài 1 trang 71 sgk Hình 11 nha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button