Giáo Dục

Giải bài 53, 54, 55, 56, 57 trang 131 sgk Toán 7 tập 1

dts-l VN mời các em giải bài 53, 54, 55, 56, 57 trang 131 sgk Toán 7 tập 1 nằm trong bài học về Định lí Pi – ta – go.

Để học tốt và hiểu về Định lí Pi – ta – go, dts-l VN mời các em cùng tham khảo lời giải các bài tập 53, 54, 55, 56, 57 trang 131 sgk Toán 7 tập 1

Bạn đang xem: Giải bài 53, 54, 55, 56, 57 trang 131 sgk Toán 7 tập 1

Giải bài 53, 54, 55, 56, 57 trang 131 sgk Toán 7 tập 1

Giải bài 53 trang 131 sgk Toán 7 tập 1

– Hình a
Áp dụng định lí Pi-ta-go ta có:
x2 = 122 + 52 = 144 + 25 = 169 ⇒ x = 13

– Hình b

Ta có: x2 = 12 + 22 = 1 + 4 = 5
⇒ x = √5

– Hình c
Theo định lí Pi-ta-go 292 = 212 + x2
Nên x2 = 292 – 212 = 841 – 441 = 400
⇒ x = 20

– Hình d
Theo định lí Pi-ta-go ta có:
x2 = (√7)2 + 32 = 7 + 9 = 16
⇒ x = 4

Giải bài 54 trang 131 sgk Toán 7 tập 1

Áp dụng định lí Py–ta–go vào tam giác vuông ABC vuông tại B ta có:
AB2 + BC2 = AC2
Nên AB2 = AC2 – BC2
= 8,52 – 7,52
= 72,25 – 56,25
=16
⇒ AB = 4 (m)

Giải bài 55 trang 131 sgk Toán 7 tập 1

Kí hiệu như hình vẽ:
Vì mặt đất vuông góc với chân tường nên góc C = 90º.
Áp dụng định lí Pi-ta-go trong ΔABC ta có:
AC2 + BC2 = AB2
⇒ AC2 = AB2 – BC2 = 16 – 1 = 15
⇒ AC = √15 ≈ 3,87(m) => Chiều cao của bức tường là 3,87m.

Giải bài 56 trang 131 sgk Toán 7 tập 1

a) Ta có 92 = 81 ; 152 =225 ; 122 =144
Mà 225 = 144 + 81
Nên Theo định lí Py – ta – go đảo, tam giác có độ dài 3 cạnh 9cm ,12cm ,15cm là tam giác vuông.
b) Ta có 52 = 25 ; 132 =169 ; 122 =144
Mà 169 = 144 + 25
Nên Theo định lí Py – ta – go đảo tam giác có độ dài 3 cạnh 5dm ,13dm ,12dm là tam giác vuông.
c) Ta có 72 = 49 ; 102 =100
Mà 100 ≠ 49 + 49
=> Tam giác có độ dài 3 cạnh 7m, 7m, 10m không là tam giác vuông

Giải bài 57 trang 131 sgk Toán 7 tập 1

Vì 353 ≠ 225 nên AB2 + AC2 ≠ BC2
Vậy ΔABC không phải là tam giác vuông.”
Lời giải trên đúng hay sai ? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng
Lời giải:
Lời giải của bạn Tâm sai. Sửa lại như sau:
AB2 + BC2 = 82 + 152 = 64+225 = 289
AC2 = 172 = 289.
⇒ AB2 + BC2 = AC2
Vậy tam giác ABC là tam giác vuông tại B (Theo định lí Py-ta-go đảo)

Tài liệu sau, chúng ta tiếp tục Giải bài 58 59 60 61 62 trang 133 sgk Toán 7 tập 1 nha. Các em chú ý theo dõi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button