Giáo Dục

Giải bài 57 58 trang 117 sgk giải tích 12 nâng cao

dts-l VN chia sẻ tài liệu giải bài tập 57, 58 trang 111 và các bài luyện tập trang 118 sgk giải tích 12 nâng cao trong nội dung bài 6 Hàm số lũy thừa, hi vọng qua tài liệu này, các em sẽ hiểu được hơn về dạng toán này.

Tài liệu này, dts-l VN sẽ cùng các em giải tập tại trang 117 và  118 trong sách giáo khoa giải tích lớp 12 phần nâng cao, áp dụng lý thuyết về Hàm số lũy thừa, chúng tớ khuyến khích các bạn nên tự làm trước rồi hãng xem gợi ý dưới đây nha, chỉ khi đó, chúng ta mới thực sự hiểu bài và học tốt được.

Bạn đang xem: Giải bài 57 58 trang 117 sgk giải tích 12 nâng cao

Giải bài tập SGK Giải tích 12 nâng cao: Hàm số lũy thừa

Giải bài 57 trang 117.

giai bai 57 trang 117 sgk giai tich 12 nang cao

Giải bài 58 trang 117.

giai bai 58 trang 117 sgk giai tich 12 nang cao

Giải bài 59 trang 117.

giai bai 59 trang 117 sgk giai tich 12 nang cao

Giải bài 60 trang 117.

a) Gọi (C1) và (C2) lần lượt là đồ thị của các hàm số và y = ax và y = (1/a)x, M(x0;y0), là một điểm bất kỳ. Khi đó điểm đối xứng với qua trục tung là  M'(-x0;y0)

Ta có: giai bai 60 trang 117 sgk giai tich 12 nang cao

b) Chứng minh tương tự phần a, tuy nhiên, cần chú ý là điểm đối xứng với M(x0;y0) qua trục hoành là điểm M'(x0;-y0)

giai bai 60 trang 117 sgk giai tich 12 nang cao

Giải bài 61 trang 118.

Vẽ đồ thị hàm số:

giai bai 61 trang 118 sgk giai tich 12 nang cao

a) log0,5x > 0 (là những điểm nằm ở phía trên trục hoành). log0,5x > 0 <=> 0 < x< 1.

b) -3 ≤ log0,5x< -1 (y = log0,5x là những điểm trên đồ thị có tung độ thuộc nửa khoảng [-3;1).

=> -3 ≤ log0,5x < -1 <=> 2 < x ≤ 8

Giải bài 62 trang 118.

giai bai 62 trang 118 sgk giai tich 12 nang cao

Trên đây là lời giải các bài 57, 58, 59, 60, 61 và 62 trang 117, 118 sgk giải tích 12 nâng cao. Các em xem thêm lời giải bài 47 trang 111 sgk giải tích 12 nâng cao và các bài tập liên quan ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button