Giáo Dục

Giải bài 65, 66 trang 137 sgk Toán 7 tập 1

dts-l VN chia sẻ tài liệu giải bài 65, 66 trang 137 sgk Toán 7 tập 1 nằm trong Bài Luyện tập: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Để hiểu cách làm các bài luyện tập về trường hợp bằng nhau của tam giác vuông, dts-l VN mời các em theo dõi tài liệu tham khảo giải bài 65, 66 trang 137 sgk Toán 7 tập 1 ở đây.

Bạn đang xem: Giải bài 65, 66 trang 137 sgk Toán 7 tập 1

Giải bài 65, 66 trang 137 sgk Toán 7 tập 1

Giải bài 65 trang 137 sgk Toán 7 tập 1:

giai bai 65 trang 137 sgk toan 7 tap 1

GT:

– $bigtriangleup ABC$ cân tại A, $widehat{A}< 9^0$

– $BH perp AC (H in AC), CK perp AB (K in AB)$

– $BHbigcup CK = I$

KL:

– AH = AK.

– AI là phân giác của $widehat{A}$

a) Xét ΔABH vuông tại H và ΔACK vuông tại K có:
AB = AC (Do ΔABC cân tại A)
góc A chung
=> ΔABH = ΔACK (cạnh huyền – góc nhọn) ⇒ AH = AK (hai cạnh tương ứng).

b) Xét ΔAIK vuông tại K và ΔAIH vuông tại H có:
AH = AK (theo phần a)
AI chung
=> ΔAIK = ΔAIH (cạnh huyền – cạnh góc vuông).
=> góc IAK = góc IAH (hai góc tương ứng)
=> AI là tia phân giác của góc $widehat{A}$.

Giải bài 66 trang 137 sgk Toán 7 tập 1:

giai bai 66 trang 137 sgk toan 7 tap 1

+ Hai tam giác vuông AMD và AME ($widehat{D} = widehat{E} = 90^0$) có:

AM chung

$widehat{AMD} = widehat{MAE}$ (GT)

=> ΔAMD = ΔAME ( cạnh huyền – góc nhọn)
=> MD = ME và AD = AE ( Hai cạnh tương ứng) (1)
+ Hai tam giác vuông MDB và MEC  $widehat{D} =  widehat{E} = 90^0$ có
MB = MC (GT)
MD = ME (chứng minh trên)
=> ΔMDB = ΔMEC ( cạnh huyền – cạnh góc vuông)
=> BD=CE ( hai cạnh tương ứng) (2)
Từ (1) và (2) => AD+BD=AE+CE => AB=AC.
+ Xét ΔAMB và ΔAMC có:
MB = MC (GT)
AB = AC (chứng minh trên)
AM chung
=> ΔAMB = ΔAMC.

Các em xem lại tài liệu Giải bài 63, 64 trang 136 sgk Toán 7 tập 1 ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button