Giáo Dục

Giải bài 72 73 74 75 trang 127 sgk giải tích 12 nâng cao

dts-l VN chia sẻ tài liệu giải bài tập 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 trang 127 nội dung bài 8 Hệ phương trình mũ và lôgarit trong sgk giải tích 12 nâng cao, hi vọng qua tài liệu, các em sẽ hiểu được hơn về dạng toán này.

Với tài liệu giải toán này, dts-l VN sẽ cùng các em giải tập tại trang 127 sách giáo khoa giải tích lớp 12 phần nâng cao, áp dụng lý thuyết về Hệ phương trình mũ và lôgarit, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết những bài toán từ dễ tới khó.

Bạn đang xem: Giải bài 72 73 74 75 trang 127 sgk giải tích 12 nâng cao

Giải bài tập SGK Giải tích 12 nâng cao: Hệ phương trình mũ và lôgarit.

Giải bài 72 trang 127.

Điều kiện: x > 0l; y > 0
Hệ phương trình tương đương với:

giai bai 72 trang 127 sgk giai tich 12 nang cao

Vậy tập nghiệm của hệ phương trình là: S = {(2;18),(18;2)}

b) Ta có: x+ y = 1 => y = 1 – x thay vào phương trình số 2 ta được:

4-2x +  4-x(1-x) = 0.5 <=> giai bai 72 trang 127 sgk giai tich 12 nang cao

Đặt t = 42x(t>0) ta được t2 – 8.t + 16 = 0 <=> t = 4

với t = 4 => 42x = 4 <=> 2x = 1 => x = 1/2 => y = 1/2

=> Nghiệm của phương trình S = {(1/2;1/2)}

Giải bài 73 trang 127.

a) Từ phương trình thứ 2 => x + y = 5 <=> y = 5 – x. Thế vào phương trình thứ 1 ta được

3-x. 25-x = 1152 <=> 6x = 1/36 <=> x = -2 => y = 7

Vậy hệ phương trình có nghiệm (x;y) = (-2;7)

giai bai 73 trang 127 sgk giai tich 12 nang cao

Vậy nghiệm của hệ phương trình là (x;y) = (3/2;1/2)

Giải bài 74 trang 127.

a) Điều kiện x < 1 => Phương trình đã cho tương đương với

(3-x)(1-x)=23 <=> x2 – 4x -5 = 0 <=> x = -1 và x = 5 (loại) => Phương trình có nghiệm x = -1

b) Điều kiện x < 3.

giai bai 72 trang 127 sgk giai tich 12 nang cao

Vậy phương trình có nghiệm x = 0

c) 7lgx + 13.7lgx-1 = 3.5lgx-1 + 5lgx+1

giai bai 74 trang 127 sgk giai tich 12 nang cao

<=> lgx – 1 = 1 <=> lgx=2 => x = 100

d) 6x + 6x+1 = 2x + 2x+1 + 2x+2 <=> 7.6x = 7.2x <=> 3x = 1 <=> x = 0

Giải bài 75 trang 127.

giai bai 75 trang 127 sgk giai tich 12 nang cao

Giải bài 76 trang 127.

giai bai 76 trang 127 sgk giai tich 12 nang cao

Giải bài 77 trang 127.

giai bai 77 trang 127 sgk giai tich 12 nang cao

Giải bài 78 trang 127.

a) Ta thấy x = -1 là nghiệm. Ta sẽ chứng minh x = -1 là nghiệm duy nhất/

+ Nếu x < -1

VT = (1/3)x > (1/3)-1 = 3

VP = x + 4 <  -1 + 4 = 3

=> VT > VP => Phương trình không thỏa mãn x < -1

+ Nếu x > -1

VT = (1/3)x < (1/3)-1 = 3

VP = x+4 > -1 +4 = 3 => VT = VP=> Phương trình vô nghiệm với x > -1 => Phương trình có nghiệm duy nhất x = – 1

b) Dễ thấy x = 2 là nghiệm của phương trình. Chứng minh x = 2 là nghiệm duy nhất như sau:

giai bai 78 trang 127 sgk giai tich 12 nang cao

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 2

Giải bài 79 trang 127.

giai bai 79 trang 127 sgk giai tich 12 nang cao

Trên đây là lời giải các bài 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 trang 127 sgk giải tích 12 nâng cao. Các em xem thêm lời giải bài 63 trang 123 sgk giải tích 12 nâng cao và các bài tập trong cùng bài học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button