Giáo Dục

Giải bài chính tả: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ

Giải tiếng việt 5 tập 1: Tuần 4 bài chính tả – Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ. Phần này sẽ trả lời đầy đủ các câu hỏi trong bài học. Đồng thời có thêm các gợi ý cần thiết để các con nắm tốt kiến thức. Cùng học để làm chủ kiến thức trong tiếng việt 5 tập 1 nhé.

Câu trả lời:

Câu 1: Nghe  – viết bài: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ

Trả lời:

Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ

Phrăng Đơ Bô – en là một người lính Bỉ trong quân đội Pháp xâm lược Việt Nam. Nhận rõ tính chất phi nghĩa của chiến tranh xâm lược, năm 1949, ông chạy sang hàng ngũ quân đội ta, lấy tên Việt là Phan Lăng. Một lần, rơi vào ổ phục kích, ông bị địch bắt. Địch dụ dỗ, tra tấn thế nào cũng không khuất phục được ông, bèn đưa ông về giam ở Pháp.

Bạn đang xem: Giải bài chính tả: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ

Năm 1986, Phan Lăng cùng con trai đi thăm Việt Nam, về lại nơi ông đã từng chiến đấu về chính nghĩa.

Theo NHƯ KIM

Câu 2: Chép vần của các tiếng in đậm trong câu sau về mô hình cấu tạo vần…

Chép vần của các tiếng in đậm trong câu sau về mô hình cấu tạo vần. Cho biết các tiếng ấy có gì giống nhau và khác nhau về cấu tạo.

Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược, năm 1949, ông chạy sang hàng ngũ quân đội ta, lấy tên Việt là Phan Lăng.

Trả lời: 

Mô hình cấu tạo vần

Tiếng

Vần

Âm đệm

Âm chính

Âm cuối

Nghĩa

 …

ia

Chiến

 …

n

So sánh:

  • Giống nhau: Hai tiếng đều có âm chính gồm hai chữ cái.
  • Khác nhau:
    • Tiếng “chiến” có âm cuối, tiếng “nghĩa” không có âm cuối
    • Tiếng “chiến” dấu thanh đặt ở chữ cái thứ hai của âm chính (nguyên âm đôi), tiếng “nghĩa” dấu thanh đặt ở chữ cái đầu của âm chính.

Câu 3: Nêu quy tắc ghi dấu thanh ở các tiếng trên

Trả lời:

Các tiếng “nghĩa, chiến” trong bài tập 2 đều có nguyên âm đôi là ia và iê. Do đó,  quy tắc ghi dấu thanh của các tiếng có thanh ghi như sau

  • Đối với tiếng có âm cuối, dấu thanh đặt ở chữ các thứ hai của âm chính (nguyên âm đôi). Ví dụ: chiến
  • Đối với tiếng không có âm cuối, đặt dấu thanh ở chữ cái thứ nhất của âm chính (nguyên âm đôi). Ví dụ: nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button