Giáo Dục

Giải bài luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa

Giải tiếng việt 5 tập 1 tuần 7 bài tập đọc: Tiếng đàn Ba-la-lai-ca trên sông Đà. Phần này sẽ trả lời đầy đủ các câu hỏi trong bài học. Đồng thời có thêm các gợi ý cần thiết để các con nắm tốt kiến thức. Cùng học để làm chủ kiến thức trong tiếng việt 5 tập 1 nhé.

Câu trả lời:

Câu 1: Tìm ở cột B lời giải nghĩa thích hợp cho từ chạy trong mỗi câu ở cột A:

A B

(1) Bé chạy lon ton trên sân

a. Hoạt động của máy móc

Bạn đang xem: Giải bài luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa

(2) Tàu chạy băng băng trên đường ray

b. Khẩn trương tránh những điều không may sắp xảy đến

(3) Đồng hồ chạy đúng giờ

c. Sự di chuyển nhanh của phương tiện giao thông

(4) Dân làng khẩn trương chạy lũ

d. Sự di chuyển nhanh bằng chân

Trả lời:

Ta nối như sau:

 • 1 – d: Bé chạy lon ton: Sự di chuyển nhanh bằng chân.

 • 2 – c: Tàu chạy băng băng trên đường ray: Sự di chuyển nhanh của phương tiện giao thông.

 • 3 – a: Đồng hồ chạy đúng giờ: Hoạt động của máy móc.

 • 4 – b: Dân làng khẩn trương chạy lũ: Khẩn trương tránh những điều không may sắp xảy đến.

Câu 2. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa chung của từ chạy có trong tất cả các câu trên?

a. Sự di chuyển

b. Sự vận động nhanh

c. Di chuyển bằng chân

Trả lời:

Dòng nêu đúng nghĩa chung của từ chạy có trong tất cả các câu trên là:

b. Sự vận động nhanh

Câu 3: Từ ăn trong câu nào sau đây được dùng với nghĩa gốc?

a. Bác Lê lội ruộng nhiều nên bị nước ăn chân.

b. Cứ chiều chiều, Vũ lại nghe tiếng còi tàu vào cảng ăn than.

c. Hôm nào cũng vậy, cả gia đình tôi cùng ăn bữa cơm tối rất vui vẻ.

Trả lời:  

Từ ăn trong câu được dùng với nghĩa gốc là:

Đáp án c. Hôm nào cũng vậy, cả gia đình tôi cùng ăn bữa cơm tối rất vui vẻ.

Vì từ ăn trong câu c được dùng nhằm để chỉ một hoạt động của con người nhằm nhai thức ăn

Câu 4. Chọn một trong hai từ dưới đây và đặt câu để phân biệt các nghĩa từ ấy.

a. Đi

 • Nghĩa 1: Tự di chuyển bằng chân.

 • Nghĩa 2: Mang (xỏ) vào chân hoặc tay để che, giữ.

b. Đứng

 • Nghĩa 1: Ở tư thế thân thẳng, chân đặt trên mặt nền.

 • Nghĩa 2: Ngừng chuyển động.

Trả lời:

a. Có thể đặt câu với từ “đi” như sau

 • Nghĩa 1: Em bé đang chập chững đi ngoài sân.

 • Nghĩa 2: Chúng ta cần đi giày thể thao mỗi khi leo núi.

b. Có thể đặt câu với từ “đứng” như sau

 • Nghĩa 1: Vì không làm bài tập nên Tâm bị cô giáo phạt đứng bảng một tiết học.

 • Nghĩa 2: Trời đứng gió, cây cối cũng lặng im.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button