Giáo Dục

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 10 sgk Toán 5

dts-l VN mời các em cùng tham khảo lời giải bài tập 1, 2, 3 trang 10 sgk Toán 5, Ôn tập Phép cộng và phép trừ hai phân số trong tài liệu này.

Tài liệu giải bài tập trang 10 sgk Toán 5: Ôn tập Phép cộng và phép trừ hai phân số sẽ hướng dẫn các em cách giải các bài tập số 1, 2, 3 một cách chi tiết nhất.

Bạn đang xem: Giải bài tập 1, 2, 3 trang 10 sgk Toán 5

Xem lại: Giải bài luyện tập trang 9 toán lớp 5

Giải bài tập trang 10 sgk Toán 5: Ôn tập Phép cộng và phép trừ hai phân số

Giải bài 1 trang 10 sgk Toán 5:

a, $frac{6}{7} + frac{5}{8} = frac{48}{56} + frac{35}{56} = frac{83}{56}$
b, $frac{3}{5} + frac{3}{8} = frac{24}{40} + frac{15}{40} = frac{9}{40}$
c. $frac{1}{4} + frac{5}{6} = frac{6}{24} + frac{20}{24} = frac{26}{24} = frac{13}{12}$
d, $frac{4}{9} + frac{1}{6} = frac{24}{54} – frac{9}{24} = frac{15}{54} = frac{5}{18}$

Giải bài 2 trang 10 sgk Toán 5:

a, 3 + $frac{2}{5} = frac{15}{5} + frac{2}{5} = frac{17}{5}$
b, 4 – $frac{5}{7} = frac{28}{7} – frac{5}{7} = frac{23}{7}$
c, 1 – $(frac{2}{5} + frac{1}{3})$ = 1 – $(frac{6}{15} + frac{5}{15}) = frac{15}{15} – frac{11}{15} = frac{4}{15}$

Giải bài 3 trang 10 sgk Toán 5:

Số bóng màu vàng là: 1 – $(frac{1}{2} + frac{1}{3}) = frac{1}{6}$

Trong tài liệu sau, chúng ta tiếp tục tìm hiểu cách giải bài 1, 2, 3 trang 11 sgk Toán 5 nha các em.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button