Giáo Dục

Giải bài tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít

Giải tiếng việt 5 tập 1 tuần 6 bài tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít. Phần này sẽ trả lời đầy đủ các câu hỏi trong bài học. Đồng thời có thêm các gợi ý cần thiết để các con nắm tốt kiến thức. Cùng học để làm chủ kiến thức trong tiếng việt 5 tập 1 nhé.

Câu trả lời:

I. Bài tập đọc

  • Tác phẩm của Si – le và tên phát xít gồm có 3 đoạn:
    • Đoạn 1: Từ đầu … “Chào ngài”.
    • Đoạn 2: Tên sĩ quan … điềm đạm trả lời.
    • Đoạn 3: Đoạn còn lại
  • Nội dung: Câu chuyện là cuộc đối đầu giữa ông cụ người Pháp và tên sĩ quan Đức. Cụ già người Pháp đã dạy cho tên sĩ quan Đức hống hách một bài học sâu sắc. 

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài đọc

Câu 1: Vì sao tên sĩ quan Đức có thái độ bực tức với ông cụ người Pháp?

Trả lời:

Tên sĩ quan Đức bực tức với ông cụ người Pháp vì cụ thành thạo tiếng Đức nhưng không chào hắn bằng tiếng Đức mà chào bằng tiếng Pháp.

Câu 2: Nhà văn Đức Si-le được ông cụ người Pháp đánh giá thế nào?

Trả lời:

Nhà văn Đức Si-le được ông cụ đánh giá là một nhà văn quốc tế.

Bạn đang xem: Giải bài tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít

Câu 3: Em hiểu thái độ của ông cụ đối với người Đức và tiếng Đức như thế nào?

Trả lời:

Ông cụ không ghét người Đức và tiếng Đức mà chỉ căm ghét những tên phát xít Đức xâm lược.

Câu 4: Lời đáp của ông cụ ở cuối truyện ngụ ý gì?

Trả lời:

Lời đáp của ông cụ ở cuối truyện ám chỉ bọn phát xít Đức là những kẻ cướp. Qua đó, có thể thấy ông cụ người Pháp vừa thông minh, vừa hóm hỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button