Giáo Dục

Giải bài tập đọc: Trồng rừng ngập mặn

Giải tiếng việt 5 tập 1 tuần 13 bài tập đọc: Trồng rừng ngập mặn. Phần này sẽ trả lời đầy đủ các câu hỏi trong bài học. Đồng thời có thêm các gợi ý cần thiết để các con nắm tốt kiến thức. Cùng học để làm chủ kiến thức trong tiếng việt 5 tập 1 nhé.

Câu trả lời:

I. Bài tập đọc

Bài đọc được chia đoạn: 3 đoạn

  • Đoạn 1 : Từ đầu…sóng lớn

=>Nguyên nhân và hậu quả của việc phá rừng ngập mặn.

Bạn đang xem: Giải bài tập đọc: Trồng rừng ngập mặn

  • Đoạn2: tiếp theo..Cồn Mờ (Nam Định)

=>Phong trào trồng rừng ngập mặn ở các tỉnh ven biển.

  • Đoạn 3 : phần còn lại

=>Tác dụng của rừng ngập mặn khi được phục hồi

Nội dung: Nguyên nhân khiến rừng ngập mặn bị tàn phá ; thành tích khôi phục rừng ngập mặn trong những năm qua ; tác dụng của rừng ngập mặn khi được phục hồi.

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài đọc

Câu 1: Nêu nguyên nhân và hậu quả của việc phá rừng ngập mặn?

Trả lời:

  • Nguyên nhân của việc phá rừng ngập mặn là: do chiến tranh, các quá trình quai đê lấn biển, làm đầm nuôi tôm…làm mất đi một phần rừng ngập mặn.
  • Hậu quả của việc phá rừng ngập mặn là: lá chắn bảo vệ đê biển không còn, đê điều bị xói lở, bị vỡ khi có gió, bão, sóng lớn,…

Câu 2: Vì sao các tỉnh ven biển có phong trào trồng rừng ngập mặn?

Trả lời:

Các tỉnh ven biển có phong trào trồng rừng ngập mặn vì các tỉnh này làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ tác dụng của rừng ngập mặn đối với việc bảo vệ đê điều. 

Câu 3. Nêu tác dụng của rừng ngập mặn khi được phục hồi?

Trả lời:

Rừng ngập mặn được phục hồi đã phát huy tác dụng bảo vệ vững chắc đê biển, tăng thu nhập cho người dân nhờ lượng hải sản tăng nhiều; các loài chim nước trở nên phong phú.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button