Giáo Dục

Giải bài tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê trang 51

Giải tiếng việt 5 tập 1 tuần 5 bài tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê trang 51. Phần này sẽ trả lời đầy đủ các câu hỏi trong bài học. Đồng thời có thêm các gợi ý cần thiết để các con nắm tốt kiến thức. Cùng học để làm chủ kiến thức trong tiếng việt 5 tập 1 nhé.

Câu trả lời:

Câu 1:Thông kê kết quả học tập trong tháng của em.

  • Số điểm dưới 5
  • Số điểm từ 5 đến 6
  • Số điểm từ 7 đến 8
  • Số điểm từ 9 đến 10

Trả lời:

Mỗi em sẽ có những điểm số khác nhau. Vì vậy, các em tự đếm số điểm của mình và điền vào bảng cho phù hợp.

Ví dụ mẫu:

Bạn đang xem: Giải bài tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê trang 51

  số điểm dưới 5 số điểm từ 5 đến 6 số điểm từ 7 đến 8 số điểm từ 9 đến 10
Tháng 9 0 2 18 15

Câu 2: Lập bảng thống kê kết quả học tập trong tháng của từng thành viên trong tổ và cả tổ.

Trả lời:

Ví dụ mẫu

Số thứ tự Họ và tên Điểm từ 0 – 4 Điểm từ 5 – 6 Điểm từ 7 – 8 Điểm từ 9 – 10
1 Nguyễn Văn A 0 5 10 15
2 Trần Thị B 0 3 10 17
3 Nguyễn Thị C 0 0 13 17
4 Đặng Văn Đ 0 7 18 5
  Tổng số điểm cả tổ 0 15 51 54

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button