Giáo Dục

Giải bài tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Giải tiếng việt 5 tập 1: Tuần 2 bài tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê. Phần này sẽ trả lời đầy đủ các câu hỏi trong bài học. Đồng thời có thêm các gợi ý cần thiết để các con nắm tốt kiến thức. Cùng học để làm chủ kiến thức trong tiếng việt 5 tập 1 nhé.

Câu trả lời:

Câu 1. Đọc lại bài Nghìn năm văn hiến và trả lời câu hỏi:

a. Nhắc lại các số liệu thống kê trong bài về:

 • Số khoa thi, số tiến sĩ của nước ta từ 1075 đến năm 1919
 • Số khoa thi, số tiến sĩ và số trạng nguyên của từng triều đại.
 • Số bia và số tiến sĩ có tên khác trên bia còn lại đến ngày nay.

b. Các số liệu thống kê trên được trình bày dưới những hình thức nào?c. Các số liệu thống kê trên có tác dụng gì?

Bạn đang xem: Giải bài tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Trả lời:

a. Nhắc lại số liệu thống kê trong bài Nghìn năm văn hiến:

 • Số khoa thi, số tiến sĩ của nước ta từ năm 1075 đến năm 1919.
 •  Số khoa thi: 185, số tiến sĩ: 2896.
 • Số khoa thi, số tiến sĩ và số trạng nguyên của từng triều đại:
 • Số bia và số tiến sĩ có tên khắc trên bia còn lại đến ngày nay:
  • Số bia: 82.
  • Số tiến sĩ có tên khắc trên bia: 1306.

Câu 2. Thống kê số học sinh trong lớp theo những yêu cầu sau.

Trả lời:

Câu này các em tự làm, dựa vào số học sinh của lớp em đang học, hãy thống kê số bạn học sinh theo tổ theo các tiêu chí: số học sinh nam, số học sinh nữ, số học sinh giỏi, tiên tiến.

Ví dụ:

Tổ Số học sinh Học sinh nữ Học sinh nam Học sinh giỏi, tiên tiến
Tổ 1 6 3 3 3
Tổ 2 6 3 3 5
Tổ 3 6 2 4 4
Tổ 4 6 4 2 4
Tổ 5 6 2 4 3
Tổng số học sinh trong lớp 30 14 16 19

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button