Giáo Dục

Giải bài tập trang 175 176 177 sgk giải tích 12 nâng cao

dts-l VN chia sẻ tài liệu giải bài tập 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 và 59  trang 175, 176, 177 nội dung bài Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 3 SGK giải tích 12 nâng cao.

Với tài liệu giải toán này, dts-l VN sẽ cùng các em giải tập tại trang 175, 176, 177 sách giáo khoa giải tích lớp 12 phần nâng cao, áp dụng lý thuyết về các dạng bài tập ôn tập chương 3, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết những bài toán từ dễ tới khó.

Bạn đang xem: Giải bài tập trang 175 176 177 sgk giải tích 12 nâng cao

Xem lại Giải bài tập trang 172 173 sgk giải tích 12 nâng cao.

Giải bài tập SGK Giải tích 12 nâng cao: Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 3.

Giải bài 41 trang 175 sách giáo khoa giải tích 12 nâng cao.

giai bai 41 trang 175 sgk giai tich 12 nang cao

Giải bài 42 trang 175 sách giáo khoa giải tích 12 nâng cao.

giai bai 42 trang 175 sgk giai tich 12 nang cao

Giải bài 43 trang 176 sách giáo khoa giải tích 12 nâng cao.

giai bai 43 trang 176 sgk giai tich 12 nang cao

Giải bài 44 trang 176 sách giáo khoa giải tích 12 nâng cao.

Theo định nghĩa nguyên hàm thì F(x) là một nguyên hàm của hàm:

giai bai 44 trang 176 sgk giai tich 12 nang cao

Giải bài 45 trang 176 sách giáo khoa giải tích 12 nâng cao.

giai bai 45 trang 176 sgk giai tich 12 nang cao

Vậy để tích phân I có giá trị lớn nhất khi b = 1
Từ bảng biến thiên ta thấy y lớn nhất bằng 1/6 khi x = 1

Giải bài 46 trang 176 sách giáo khoa giải tích 12 nâng cao.

Áp dụng tính chất cơ bản của nguyên hàm ta có:

giai bai 46 trang 176 sgk giai tich 12 nang cao
Giải bài 47 trang 176 sách giáo khoa giải tích 12 nâng cao.

giai bai 47 trang 176 sgk giai tich 12 nang cao

Giải bài 48 trang 176 sách giáo khoa giải tích 12 nâng cao.

Khi vật dừng lại nghĩa là v(t) = 0 hay t(5-t) = 0 t = 0 và t = 5 => Sau 5s thì vật đó dừng lại

=> Vật quãng đường vật đi được là:

giai bai 48 trang 176 sgk giai tich 12 nang cao

Giải bài 49 trang 176 sách giáo khoa giải tích 12 nâng cao.

Từ công thức vt = v0 + at

Gia tốc trong 8 giây đầu của chất điểm A là:

giai bai 48 trang 176 sgk giai tich 12 nang cao

Trong 8 giây đầu này, chất điểm A chuyển động nhanh dần với vận tốc v(t) = 3/4t. vậy nó sẽ đi được quãng đường là: giai bai 49 trang 176 sgk giai tich 12 nang cao

Sau 12 giây tiếp theo (Khi mà bị B đuổi kịp), A đi được thêm 6.12 = 72 mét. Như vậy, khi bị B đuổi kịp, A và B đi được quảng đường là 24 + 72 = 96m

Từ công thức S = S0 + 1/2 at2 => gia tốc của chất điểm B là:

giai bai 49 trang 176 sgk giai tich 12 nang cao

Vậy khi đuổi kịp A, vận tốc của B là:

vt = v0 + at = 0 + 3.8 = 24 (m/s)

Giải bài 50 trang 176 sách giáo khoa giải tích 12 nâng cao.

giai bai 50 trang 176 sgk giai tich 12 nang cao

Giải bài 51 trang 176 sách giáo khoa giải tích 12 nâng cao.

giai bai 51 trang 176 sgk giai tich 12 nang cao

Giải bài 52 trang 177 sách giáo khoa giải tích 12 nâng cao.

a)

giai bai 52 trang 176 sgk giai tich 12 nang cao

b)

giai bai 53 trang 177 sgk giai tich 12 nang cao

Giải bài 53 trang 177 sách giáo khoa giải tích 12 nâng cao.

giai bai 53 trang 177 sgk giai tich 12 nang cao

Giải bài 54 trang 177 sách giáo khoa giải tích 12 nâng cao.

giai bai 54 trang 177 sgk giai tich 12 nang cao

Giải bài 55 trang 177 sách giáo khoa giải tích 12 nâng cao.

giai bai 55 trang 177 sgk giai tich 12 nang cao

Giải bài 56 trang 177 sách giáo khoa giải tích 12 nâng cao.

giai bai 57 trang 177 sgk giai tich 12 nang cao

Giải bài 57 trang 177 sách giáo khoa giải tích 12 nâng cao.

giai bai 57 trang 177 sgk giai tich 12 nang cao

Thể tích khối tròn xoay tạo được bằng thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay miền chữ nhật OMNP quanh Ox trừ đi thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay miền tam giác cong ONP quanh Ox.

giai bai 57 trang 177 sgk giai tich 12 nang cao

Giải bài 58 trang 177 sách giáo khoa giải tích 12 nâng cao.

giai bai 58 trang 177 sgk giai tich 12 nang cao

Giải bài 59 trang 177 sách giáo khoa giải tích 12 nâng cao.

giai bai 59 trang 177 sgk giai tich 12 nang cao

a) Ta thấy đường cong y2 = x3 có hai nhánh đối cứng qua 0x. Vậy khi quay quanh trục hoành, ta có vật thể tròn xoay có thể tích

giai bai 59 trang 177 sgk giai tich 12 nang cao

Trên đây chúng ta đã cùng nhau Giải bài tập trang 175, 176, 177 sgk giải tích 12 nâng cao về Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 3. Chúc các em học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button