Giáo Dục

Giải cánh diều toán 2 bài: Bảng chia 2

Giải chi tiết, cụ thể bài: Bảng chia 2 toán 2 tập 2 bộ sách Cánh diều. Đây là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới này.

Câu trả lời:

 

Bài 1: Trang 20 sgk cánh diều toán 2 tập 2

Bạn đang xem: Giải cánh diều toán 2 bài: Bảng chia 2

Tính nhẩm:

Trả lời:

4 : 2 = 2     14 : 2 = 7    18 : 2 = 9

6 : 2 = 3      16 : 2 = 8     2 : 2 = 1

12 : 2 = 6     10 : 2 = 5     20 : 2 = 10

Bài 2: Trang 20 sgk cánh diều toán 2 tập 2

Tính (theo mẫu)

Mẫu: 8l : 2 = 4l

Trả lời:

10kg : 2 = 5kg     18cm : 2 = 9cm     16l : 2 = 8l

14kg : 2 = 7kg      20dm : 2 = 10dm    12l : 2 = 6l

Bài 3: Trang 21 sgk cánh diều toán 2 tập 2

Tính nhẩm:

Trả lời:

2 x 3 = 6      2 x 6 = 12      2 x 9 = 18

6 : 2 = 3       12 : 2 = 6       18 : 2 = 9

6 : 3 = 2       12 : 6 = 2        18 : 9 = 2

Bài 4: Trang 21 sgk cánh diều toán 2 tập 2

Xem tranh rồi nói phép chia thích hợp

Trả lời:

a. Có 10 quả thông, chia đều cho 2 bạn sóc. Mỗi bạn Sóc được 5 quả thông

Ta có phép chia: 10 : 2 = 5

b. Có 8 bánh xe, lắp vào mỗi xe 2 bánh. Lắp đủ cho 4 xe đạp

Ta có phép chia: 8 : 2 = 4

Bài 5: Trang 21 sgk cánh diều toán 2 tập 2

Kể một tình huống thực tế có sử dụng phép chia trong bảng chia 2

Trả lời:

  • Có 10 đĩa bánh xếp đều vào các bàn. Mỗi bàn bỏ 2 đĩa bánh. Xếp đủ cho 5 bàn.
  • Có 20 bông hoa hồng. Cắm đều vào 2 bình hoa. Mỗi bình hoa có 10 bông hoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button