Giáo Dục

Giải cánh diều toán 2 bài: Bảng chia 5

Giải chi tiết, cụ thể bài: Bảng chia 5 toán 2 tập 2 bộ sách Cánh diều. Đây là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới này.

Câu trả lời:

Bài 1: Trang 22 sgk cánh diều toán 2 tập 2

Tính nhẩm

Bạn đang xem: Giải cánh diều toán 2 bài: Bảng chia 5

Trả lời:

10 : 5 = 2    5 : 5 = 1    15 : 5 = 3

30 : 5 = 6    25 : 5 = 5    50 : 5 = 10

40 : 5 = 8    45 : 5 = 9     35 : 5 = 7

Bài 2: Trang 22 sgk cánh diều toán 2 tập 2

Tính:

Trả lời:

15kg : 5 = 3kg    35cm : 5 = 7cm         45l : 5 = 9l

20kg : 5 = 4kg     50dm : 5 = 10dm      30l : 5 = 6l

Bài 3: Trang 23 sgk cánh diều toán 2 tập 2

Tính nhẩm:

Trả lời:

5 x 3 = 15     5 x 9 = 45    5 x 6 = 30

15 : 5 = 3      45 : 5 = 9     30 : 5 = 6

15 : 3 = 5      45 : 9 = 5     30 : 6 = 5

Bài 4: Trang 23 sgk cánh diều toán 2 tập 2

Xem tranh rồi nói phép chia thích hợp

Trả lời:

Bài 5: Trang 23 sgk cánh diều toán 2 tập 2

Kể một tình huống thực tế có sử dụng phép chia trong bảng chia 5

Trả lời:

  • Mẹ mua túi cam 20 quả. Mẹ bảo em chia đều vào 5 đĩa. Như vậy mỗi đĩa có 4 quả ca,.
  • Em có 25 cái kẹo, em chia số kẹo đó cho 5 đứa bạn thân. Mỗi bạn được 5 cái kẹo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button