Giáo Dục

Giải cánh diều toán 2 bài: Em ôn lại những gì đã học

Giải chi tiết, cụ thể bài: Em ôn lại những gì đã học toán 2 tập 1 bộ sách Cánh diều. Đây là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới này.

Câu trả lời:

Bài 1: Trang 52 sgk cánh diều toán 2

Tính nhẩm

Bạn đang xem: Giải cánh diều toán 2 bài: Em ôn lại những gì đã học

Trả lời:

9 + 4 = 13                     8 + 6 = 14                      7 + 9 = 16

4 + 9 = 13                     6 + 8 = 14                      9 + 7 = 16

13 – 9 = 4                     14 – 8 = 6                       16 – 9 = 7

13 – 4 = 9                     14 – 6 = 8                       16 – 7 = 9

Bài 2: Trang 52 sgk cánh diều toán 2

Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính

Trả lời:

Bài 3: Trang 52 sgk cánh diều toán 2

Số

Trả lời:

Bài 4: Trang 53 sgk cánh diều toán 2

Tính

Trả lời:

9 – 3 + 6 = 12                       35 + 10 – 30 = 15 

8 + 6 – 7 = 7                         87 – 7 + 14 = 94

Bài 5: Trang 53 sgk cánh diều toán 2

Có 98 bao xi măng cần được chở đến công trường, xe tải đã chở được 34 bao. Hỏi còn lại bao nhiêu bao xi măng chưa được chở?

Trả lời:

Còn lại số bao xi măng chưa được chở là:

98 – 34 = 64 ( bao)

Đáp số: 64 bao xi măng

Bài 1: Trang 52 sgk cánh diều toán 2

Tính nhẩm

Trả lời:

9 + 4 = 13                     8 + 6 = 14                      7 + 9 = 16

4 + 9 = 13                     6 + 8 = 14                      9 + 7 = 16

13 – 9 = 4                     14 – 8 = 6                       16 – 9 = 7

13 – 4 = 9                     14 – 6 = 8                       16 – 7 = 9

Bài 2: Trang 52 sgk cánh diều toán 2

Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính

Trả lời:

Bài 3: Trang 52 sgk cánh diều toán 2

Số

Trả lời:

Bài 4: Trang 53 sgk cánh diều toán 2

Tính

Trả lời:

9 – 3 + 6 = 12                       35 + 10 – 30 = 15 

8 + 6 – 7 = 7                         87 – 7 + 14 = 94

Bài 5: Trang 53 sgk cánh diều toán 2

Có 98 bao xi măng cần được chở đến công trường, xe tải đã chở được 34 bao. Hỏi còn lại bao nhiêu bao xi măng chưa được chở?

Trả lời:

Còn lại số bao xi măng chưa được chở là:

98 – 34 = 64 ( bao)

Đáp số: 64 bao xi măng

Bài 6: Trang 53 sgk cánh diều toán 2

a) Năm nay bà 67 tuổi, mẹ ít hơn bà 30 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi?

b) Năm nay anh Hải 10 tuổi, bố nhiều hơn anh Hải 32 tuổi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?

Trả lời:

a. Số tuổi của mẹ năm nay là:

     67 – 30 = 37 ( tuổi)

     Đáp số: 37 tuổi

b. Năm nay số tuổi của bố là:

    10 + 32 = 42 ( tuổi)

     Đáp số: 42 tuổi Trang 53 sgk cánh diều toán 2

a) Năm nay bà 67 tuổi, mẹ ít hơn bà 30 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi?

b) Năm nay anh Hải 10 tuổi, bố nhiều hơn anh Hải 32 tuổi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?

Trả lời:

a. Số tuổi của mẹ năm nay là:

     67 – 30 = 37 ( tuổi)

     Đáp số: 37 tuổi

b. Năm nay số tuổi của bố là:

    10 + 32 = 42 ( tuổi)

     Đáp số: 42 tuổi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button