Giáo Dục

Giải cánh diều toán 2 bài: Luyện tập chung trang 16

Giải chi tiết, cụ thể bài: Luyện tập chung trang 16 toán 2 tập 1 bộ sách Cánh diều. Đây là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới này.

Câu trả lời:

 

Bài 1: Mỗi cánh diều gắn với vạch chỉ số nào trên tia số sau đây:

Bạn đang xem: Giải cánh diều toán 2 bài: Luyện tập chung trang 16

Trả lời: 

A. 10 cm

B. 45 cm

C. 70 cm

D. 97 cm

Bài 2: a) Nêu số liền trước của mỗi số sau: 53, 40, 1

          b) Nêu số liền sau của mỗi số sau: 19, 73, 11

Trả lời: 

a) Số liền trước của 53 là 52

    Số liền trước của 40 là 39

    Số liền trước của 1 là 0

b) Số liền sau của 19 là 20

    Số liền sau của 73 là 74

    Số liền sau của 11 là 12

Bài 3: a) Tìm tổng, biết các số hạng lần lượt là:

26 và 13                                     40 và 15

b) Tìm hiệu, biết

– Số bị trừ là 54, số trừ là 24

– Số bị trừ là 85, số trừ là 3

Trả lời:

a) 26 và 13: Tổng là 26 + 13 = 39

    40 và 15: Tổng là 40 + 15 = 55

b) Số bị trừ là 54, số trừ là 24. Hiệu là 54 – 24 = 30

    Số bị trừ là 85, số trừ là 3. Hiệu là 85 – 3 = 82

Bài 4: Một sợi dây dài 28 dm, cắt đi 18 dm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu đề – xi – mét?

Phép tính: 28 – 18 = 10 dm

Trả lời: Sợi dây còn lại dài 10 dm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button