Giáo Dục

Giải cánh diều toán 2 bài: Luyện tập chung trang 28

Giải chi tiết, cụ thể bài: Luyện tập chung trang 28 toán 2 tập 1 bộ sách Cánh diều. Đây là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới này.

Câu trả lời:

 

Bài 1: Tính nhẩm

Bạn đang xem: Giải cánh diều toán 2 bài: Luyện tập chung trang 28

6 + 6 = 12                7 + 7 = 14                8 + 8 = 16

6 + 7 = 13                7 + 8 = 15                8 + 9 = 17

Bài 2: Tính

4 + 4 + 3 = 11                 7 + 1 + 8 = 16

3 + 3 + 6 = 12                 5 + 4 + 5 = 14

Bài 3: 

Trả lời:

9 + 7 < 9 + 9                  7 + 6 < 7 + 8

8 + 8 > 8 + 5                  5 + 6  = 7 + 4

Bài 4:  Hàng trên có 8 bạn, hàng dưới có 8 bạn. Hỏi hai hàng có tất cả bao nhiêu bạn?

Phép tính: 8 + 8 = 16

Trả lời: Hai hàng có tất cả 16 bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button