Giáo Dục

Giải cánh diều toán 2 bài: Luyện tập chung trang 74

Giải chi tiết, cụ thể bài: Luyện tập chung trang 74 toán 2 tập 1 bộ sách Cánh diều. Đây là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới này.

Câu trả lời:

Bài 1: (trang 74 sgk cánh diều toán 2)

Đặt tính rồi tính

Bạn đang xem: Giải cánh diều toán 2 bài: Luyện tập chung trang 74

Trả lời:

Bài 2: (trang 74 sgk cánh diều toán 2)

Xếp các thẻ số vào ô thích hợp để tạo thành các phép tính đúng

Trả lời:

45 + 26 = 71                        39 + 61 = 100

26 + 45 – 71                         61 + 39 = 100

71 – 45 – 26                          100 – 61 = 39

71 – 26 = 45                         100 – 39 = 61

Bài 3: (trang 74 sgk cánh diều toán 2)

a) Tính

Trả lời:

20 + 30 + 50 = 100              100 – 8 – 10 = 82              11 + 22 + 66 = 99

100 – 30 – 40 = 30                44 + 6 + 50 = 100            73 – 14 + 20  = 79

b) Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính

Trả lời:

Bài 4: (trang 75 sgk cánh diều toán 2)

Sơn có 26 quả bóng, Hương có nhiều hơn Sơn 14 quả. Hỏi Hương có bao nhiêu quả bóng?

Trả lời:

Hương có số quả bóng là:

26 + 14 = 40 (quả)

Đáp số: 40 quả bóng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button