Giáo Dục

Giải cánh diều toán 2 bài: Luyện tập ( tiếp theo) trang 64

Giải chi tiết, cụ thể bài: Luyện tập ( tiếp theo) trang 64 toán 2 tập 1 bộ sách Cánh diều. Đây là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới này.

Câu trả lời:

 

 

Bạn đang xem: Giải cánh diều toán 2 bài: Luyện tập ( tiếp theo) trang 64

 

Bài 1: (trang 64 sgk cánh diều toán 2)

Đặt tính rồi tính:

Trả lời:

Bài 2: (trang 64 sgk cánh diều toán 2)

Tính ( theo mẫu)

Trả lời:

Bài 3: (trang 64 sgk cánh diều toán 2)

a) Đặt tính rồi tính

Trả lời:

b) Tính nhẩm

Trả lời:

60 + 40 = 100         20 + 80 = 100         10 + 90 = 100         30 + 70 = 100 

40 + 60 = 100         80 + 20 = 100         90 + 10 = 100         70 + 30 = 100

Bài 4: (trang 65 sgk cánh diều toán 2)

a) Đặt tính rồi tính ( theo mẫu)

Trả lời:

Bài 5: (trang 65 sgk cánh diều toán 2)

Tìm các phép tính có kết quả bằng nhau:

Trả lời:

 

Bài 6: (trang 65 sgk cánh diều toán 2)

Ngày thứ nhất cô Liên thu hoạch được 65 cây bắp cải. Ngày thứ hai cô Liên thu hoạch được nhiêu hơn ngày thứ nhất 35 cây. Hỏi ngày thứ hai cô Liên thu hoạch được bao nhiêu cây bắp cải?

Trả lời:

Ngày thứ hai cô Liên thu hoạch được số cây bắp cải là:

65 + 35 = 100 (cây)

Đáp số: 100 cây bắp cải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button