Giáo Dục

Giải cánh diều toán 2 bài: Luyện tập trang 38

Giải chi tiết, cụ thể bài: Luyện tập trang 38 toán 2 tập 1 bộ sách Cánh diều. Đây là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới này.

Câu trả lời:

Bài 1: Trang 38 sgk cánh diều toán 2 tập 1

Tính nhẩm

Bạn đang xem: Giải cánh diều toán 2 bài: Luyện tập trang 38

Trả lời:

8 + 3 = 11                       5 + 7 = 12                       3 + 9 = 12

11 – 8 = 3                       12 – 5 = 7                       12 – 3 = 9

11 – 3 = 8                       12 – 7 = 5                       12 – 9 = 3

Bài 2: Trang 38 sgk cánh diều toán 2 tập 1

Số?

Trả lời:

Điền số:

Bài 3: Trang 39 sgk cánh diều toán 2 tập 1

a) Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính

b) Tính

Trả lời:

a. 

16 – 8 = 4              14 – 7 = 7              18 – 9 = 8              15 – 8 = 7

17 – 8 = 9              11 – 5 = 6              15 – 9 = 6               13 – 5 = 8

b. 

11 – 3 = 1 = 7                         17 – 2 – 6 = 9

15 – 4 – 2 = 9                         14 – 7 – 5

Bài 4: Trang 39 sgk cánh diều toán 2 tập 1

Chọn số trừ trong các số đã cho và tính hiệu

Trả lời:

11 – 7 = 4          11 – 5 = 6          11 – 8 = 3           

11 – 1 = 10        11 – 3 = 8          11 – 2 = 9          11 – 9 = 2

12 – 7 = 5          12 – 5 = 7          12 – 8 = 4           

12 – 1 = 11        12 – 3 = 9          12 – 2 = 10          12 – 9 = 3

Bài 5: Trang 39 sgk cánh diều toán 2 tập 1

Bác Sứa có 15 giỏ phong lan, bác đã bán đi 7 giỏ. Hỏi Bác Sứa còn lại bao nhiêu giỏ phong lan?

Trả lời:

  • Phép tính: 15 – 7 = 8

Trả lời: Bác Sứa còn lại 8 giỏ phong lan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button