Giáo Dục

Giải cánh diều toán 2 bài: Luyện tập trang 49

Giải chi tiết, cụ thể bài: Luyện tập trang 49 toán 2 tập 1 bộ sách Cánh diều. Đây là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới này.

Câu trả lời:

 

Bài 1: Trang 49 sgk cánh diều toán 2

Bạn đang xem: Giải cánh diều toán 2 bài: Luyện tập trang 49

Phương có 12 con thú nhồi bông, Tú có nhiều hơn Phương 3 con. Hỏi Tú có mấy con thú nhồi bông?

Trả lời:

Tú có số con thú nhồi bông là:

12 + 3 = 15 ( con)

Đáp số: 15 con

Bài 2: Trang 49 sgk cánh diều cánh 2

Huyền cắt được 17 bông hoa, Thủy cắt được ít hơn Huyền 9 bông. Hỏi Thủy cắt được bao nhiêu bông hoa?

Trả lời: 

Thủy cắt được số bông hoa là:

17 – 9 = 8 (bông)

Đáp số: 8 bông hoa

Giải các bài toán sau:

Bài 3: Trang 49 sgk cánh diều toán 2

Minh có 24 bưu ảnh, Tuấn có nhiều hơn Minh 10 bưu ảnh. Hỏi Tuấn có bao nhiêu bưu ảnh?

Trả lời:

Tuấn có số bưu ảnh là:

24 + 10 = 34 ( bưu ảnh)

Đáp số: 34 bưu ảnh

Bài 4: Trang 49 sgk cánh diều toán 2

Trong phòng tập thể dục có 11 chiếc máy chạy bộ, số ghế nằm đẩy tạ ít hơn số máy chạy bộ là 4 chiếc ghế. Hỏi phòng tập thể dục có bao nhiêu chiếc ghế nằm đẩy tạ?

Trả lời:

Phòng tập thể dục có số chiếc ghế nằm đẩy tạ là”

11 – 4 = 7 ( chiếc)

Đáp số: 7 chiếc ghế nằm đẩy tạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button