Giáo Dục

Giải cánh diều toán 2 bài: Luyện tập trang 70

Giải chi tiết, cụ thể bài: Luyện tập trang 70 toán 2 tập 1 bộ sách Cánh diều. Đây là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới này.

Câu trả lời:

Bài 1: (trang 70 sgk cánh diều toán 2)

Tính

Bạn đang xem: Giải cánh diều toán 2 bài: Luyện tập trang 70

Trả lời:

Bài 2: (trang 70 sgk cánh diều toán 2)

Đặt tính rồi tính

Trả lời: 

Bài 3: (trang 70 sgk cánh diều toán 2)

Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính

Trả lời:

Bài 4: (trang 71 sgk cánh diều toán 2)

a) Tính

Trả lời:

60 – 8 – 20 = 32                     70 – 12 + 10 = 68

Trả lời:

40 – 4 = 36                           68 – 40 = 28                                 

80 – 37 < 49                         94 – 5  > 88

Bài 5: (trang 71 sgk cánh diều toán 2)

Một bến thuyền du lịch có 64 chiếc thuyền, trong đó có 39 chiếc thuyền đã rời bến. Hỏi ở bến còn lại bao nhiêu chiếc thuyền?

Trả lời: 

Ở bến còn lại số chiếc thuyền là: 

64 – 39 = 25 ( chiếc)

Đáp số: 25 chiếc thuyền

Bài 6: (trang 71 sgk cánh diều toán 2)

Chọn thẻ ghi phép tính thích hợp cho mỗi hộp

Trả lời: 

Những phép tính có kết quả lớn hơn 50: 80 – 28; 94 – 39; 72 – 13; 71 – 19

Những phép tính có kết quả nhỏ hơn 50: 66 – 17; 61 – 17; 90 – 44

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button