Giáo Dục

Giải cánh diều toán 2 bài: Phép nhân

Giải chi tiết, cụ thể bài: Phép nhân, dấu nhân toán 2 tập 2 bộ sách Cánh diều. Đây là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới này.

Câu trả lời:

Bài 1: Trang 6 sgk cánh diều toán 2 tập 2

Xem hình rồi nói (theo mẫu)

Bạn đang xem: Giải cánh diều toán 2 bài: Phép nhân

Trả lời:

Bài 2: Trang 7 sgk cánh diều toán 2 tập 2

Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân (theo mẫu)

a. 2 + 2 + 2 = 6        b. 10 + 10 + 10 + 10 = 40

c. 9 + 9 = 18             d. 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30

Trả lời:

a. 2 + 2 + 2 = 6        b. 10 + 10 + 10 + 10 = 40

    2 x 3 = 6                   10 x 4 = 40

c. 9 + 9 = 18             d. 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30

    9 x 2 = 18                 5 x 6 = 30

Bài 3: Trang 7 sgk cánh diều toán 2 tập 2

Chọn tổng ứng với phép nhân

Trả lời:

Bài 4: Trang 8 sgk cánh diều toán 2 tập 2

Nêu phép nhân thích hợp với mỗi tranh vẽ

Trả lời:

Bài 5: Trang 8 sgk cánh diều toán 2 tập 2

Xem tranh rồi nêu một tình huống cho phép nhân

Trả lời:

  • TH1: Mẹ cắm hai bình hoa, mỗi bình hoa có 5 bông => Phép nhân: 2 x 5 = 10
  • TH2: Mẹ có 4 đĩa quýt, mỗi đĩa quýt có 5 quả => Phép nhân 4 x 5 = 20
  • TH3: Mẹ có ba cặp bánh chưng, mỗi cặp có 2 cái => Phép nhân 3 x 2 = 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button